ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną położonej w Szydłowcu (działka nr 1485/5)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 13:03:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną położonej w Szydłowcu
 
Do sprzedaży przeznacza się ½ części nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 1485/5 o powierzchni 0,1411 ha – cena wywoławcza 15 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 24 sierpnia 2018 roku roku o godz. 13:00.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną położonej w Szydłowcu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 12:51:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną położonej w Szydłowcu.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową oznaczoną numerami działek 1479/11, 1480/7, 1481/5, 1482/5, 1483/5, 1484/5, 3780/5, 1486/5, 1488/1, 1489/4, 1491, 1492, 1494/3, 1495/3 i 1496/3. o łącznej powierzchni 5,8122 ha – cena wywoławcza 1 231 000,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez:
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewid. nr 1479/10 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o pow. 4008 m2, w tym trwałe ograniczenia w użytkowaniu terenu o pow. 1763 m2 – budowa linii energetycznej WN 110KV, 200 m2 – budowa linii energetycznej napowietrznej SN 15KV, 75 m2 – budowa sieci energetycznej SN 20KV, 204 m2 – przebudowa linii energetycznej napowietrznej SN, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110KV, budową linii energetycznej. napowietrznej SN 15KV, budową sieci energetycznej SN 20KV, przebudową linii napowietrznej SN, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1480/6 obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 668 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 41m2 - linia WN 110 KV, 32m2 - linia napowietrzna SN 15 KV, 32m2 - przebudowa linii napowietrznej SN, 12m2 - kabel energetyczny SN 20 KV ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową linii napowietrznej SN Z w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części nieruchomości opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej - przeniesiono z działu III KW RA1S/00032514/4 na skutek przeniesienia działki o numerze 1480/6 z przedmiotowej księgi wieczystej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1481/4 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 1039 m2, trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 445 m2 - budowa linii energetycznej WN 110 KV, 56 m2 - budowa linii energetycznej napowietrznej SN 15 KV, 15 m2 - budowa sieci energetycznej SN 20 KV, 41 m2 - przebudowa linii energetycznej napowietrznej sn, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110 KV, budową linii energetycznej napowietrznej SN 15 KV, budową sieci energetycznej NS 20 KV, przebudową linii napowietrznej SN w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej - przepisano z księgi wieczystej KW.NR RA1S/00028601/0.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1482/4 z obrębu Szydłowiec poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o pow. 997 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o pow. 445 m2 - linia WN 110 KV, 107 m2 - linia napowietrzna SN 15 KV, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110 KV, linii napowietrznej SN 15 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie opisanej powyżej powierzchni nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej - przeniesiono z działu III KW RA1S/00014626/0 na skutek przeniesienia działki o numerze 1482/4 z przedmiotowej księgi wieczystej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1483/4 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 611 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 295m2 - linia WN 110 KV,69 m2 - linia napowietrzna SN 15 KV, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110 KV, linii napowietrznej SN 15 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1486/4 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 321 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 163 m2 - linia WN 110 KV, 39 m2 - linia napowietrzna SN 15 KV, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110 KV, linii napowietrznej SN 15 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 1495/2 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 458 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 289 m2 - linia energetyczna WN 110KV, 68 m2 - linia napowietrzna SN 15 KV, ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową linii energetycznej WN 110 KV, linii napowietrznej SN 15 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 24 sierpnia 2018 roku roku o godz. 12:00.

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-13 12:41:19

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej przy ul. Staszica 5 w Szydłowcu.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Słomiana 17, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 48 617-86-56.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 12:41:19
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 12:43:50
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 12:43:50
Artykuł był wyświetlony: 330 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o wynikach naboru w sprawie udzielenia dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-12 09:36:04

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Józef Walkiewicz Data wytworzenia informacji: 2018-06-12 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-06-12 09:36:04
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-06-12 09:38:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-06-12 09:38:03
Artykuł był wyświetlony: 410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położonej w Szydłowcu na osiedlu „Wschód”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 14:56:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną położonej w Szydłowcu na osiedlu "Wschód"
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00009967/4 oznaczoną numerem działki nr 5716/7 o pow. 1,1695 ha – cena wywoławcza 1 672 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 24 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00.

Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji do chowu zwierząt (zespołu 9 kurników wraz z niezbędną infrastrukturą) w miejscowości Omięcin na działkach o nr ewid.: 255, 256, 257, 258, obręb 0009 gmina Szydłowiec”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-07 09:49:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2018-06-07 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-06-07 09:49:50
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-06-07 09:50:55
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-06-07 09:50:55
Artykuł był wyświetlony: 717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w wznowienia znaków granicznych w miejscowości Świerczek

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 11:16:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Kamienik Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 11:16:12
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 11:16:52
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 11:16:52
Artykuł był wyświetlony: 1203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych w wznowienia znaków granicznych w miejscowości Chustki

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 11:12:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Kamienik Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Kamienik Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 11:12:59
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 11:15:19
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 11:15:18
Artykuł był wyświetlony: 1197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy Pl. M. Konopnickiej 13

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-10 15:34:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 położonego przy Pl. M. Konopnickiej 13 w Szydłowcu.
 
Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 28,63m2, położony na II piętrze (ostatnim) w budynku wielomieszkaniowym przy Pl. M. Konopnickiej 13 w Szydłowcu, objętym księgą wieczystą nr RA1S/00002734/3 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Z lokalem związany jest udział w wysokości 2863/66700 w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu działki nr 4105/4 o pow. 892m2. Lokal mieszkalny stanowiący pustostan składa się z 1-go pokoju, kuchni, przedpokoju oraz wspólnego pomieszczenia łazienki z wc. Z racji położenia na ostatniej kondygnacji lokal posiada we wszystkich pomieszczeniach część sufitów ze skosami. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno -kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.
 
Lokal wymaga przeprowadzenia remontu. Do lokalu przynależy piwnica lokatorska. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadną umową. Nie ma też innych przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością. Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu został przeprowadzony w dniu 21.02.2018 r.
 
Cena wywoławcza 42.640,00zł.
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Słomianej 17. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-07 12:39:53

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00001039/4 i Nr RA1S/00004880/5 oznaczoną numerami działek 757 i 758 o łącznej powierzchni 2,0965 ha – cena wywoławcza 491 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 22 czerwca 2018 roku roku o godz. 12:00.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu