ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie Burmistrza Szydłowca o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce o nr 541/1 w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-11 08:14:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Gozdek Data wytworzenia informacji: 2017-12-11 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-11 08:14:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-11 08:15:07
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-12-11 08:15:06
Artykuł był wyświetlony: 99 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-07 10:02:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Jadwiga Kopycka Data wytworzenia informacji: 2017-12-07 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-07 10:02:11
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-07 10:03:34
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-12-07 10:03:34
Artykuł był wyświetlony: 354 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-04 12:31:32

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy – teren o pow. ok. 100 m2, z działki oznaczonej nr 4271/2 położonej w Szydłowcu przy ul. Kąpielowej, stanowiącej własność Gminy.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazów można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 48 617 86 57.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2017-12-04 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-12-04 12:31:32
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-12-04 12:32:13
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-12-04 12:32:13
Artykuł był wyświetlony: 553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego "Piwnica Szydłowiecka"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-24 10:14:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA
 
I przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego „Piwnica Szydłowiecka” o powierzchni 237,00 m2, mieszczącego się w piwnicach zabytkowego Ratusza Pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, położonego na działce Nr 4298/2, KW RA1S/00016249/7, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, przyłącze energetyczne, centralne ogrzewanie oraz przyłącze telefoniczne.
 
 • Cena wywoławcza miesięcznego czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni wynosi 6,00zł. Do kwoty czynszu doliczony będzie podatek VAT według obowiązującej stawki. Czynsz płatny z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Waloryzacja czynszu co roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oprócz czynszu, Najemca będzie pokrywał koszty związane z eksploatacją lokalu tj. za zimną wodę i odprowadzanie ścieków oraz telefon. Najemca zobowiązany będzie we własnym zakresie do zawarcia umowy na dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wywóz nieczystości i regulować należności.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów według stanu na dzień 30 września roku 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-07 10:03:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

1.Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:
 1. roczna - 10.838 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych)
 2. miesięczna – 903,17 zł ( słownie: dziewięćset trzy złote 17/100)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach - 249
 
3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 1. roczna – 4.270 zł ( słownie: cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych)
 2. miesięczna–355,83 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 83/100)
4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych215,66
 
Podstawa prawna: Art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Walczak Data wytworzenia informacji: 2017-11-07 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-07 10:03:14
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-11-07 10:06:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-11-07 10:06:03
Artykuł był wyświetlony: 2465 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci/uczniów na 2017 rok

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-06 13:32:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli:
 1. roczna 10.607,07 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset siedem złotych 07/100)
 2. miesięczna – 883,92 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy złote 92/100)
2. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach samorządowych (wg. stanu na dzień 30 września 2016 r.) - 260
 
3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
 1. roczna – 4.506,39 zł (słownie: cztery tysiące pięćset sześć złotych 39/100)
 2. miesięczna – 375,53 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 53/100)
4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ( wg. stanu na dzień 30 września 2016 r.) - 200
 
Podstawa prawna: Art. 89 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Walczak Data wytworzenia informacji: 2017-04-05 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2017-04-06 13:32:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2017-04-06 13:34:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2017-04-06 13:34:09
Artykuł był wyświetlony: 14837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie potwierdzania własnoręczności podpisu świadków lub oświadczeń wnioskodawców do celów emerytalno-rentowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-01 14:18:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz.U. Nr 237, poz. 1412) własnoręczność podpisu świadka i wnioskodawcy może potwierdzić:
 1. pracodawca,
 2. notariusz,
 3. konsul RP,
 4. pracownik oddziału bądź inspektoratu ZUS spisujący zeznania bądź odbierający oświadczenie wnioskodawcy.
Wobec powyższego brak jest podstaw prawnych dla dokonywania przez Burmistrza Szydłowca poświadczenia własnoręczności podpisu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Centrum Obsługi telefonicznej pod numerami telefonów: 801-400-987 (tel. stacjonarne) oraz 22 560-16-00 (tel. komórkowe oraz stacjonarne krajowe i zagraniczne), a także mailowo na adres .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Janusz Pytlak Data wytworzenia informacji: 2015-12-01 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2015-12-01 14:18:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2015-12-01 14:21:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2015-12-01 14:21:47
Artykuł był wyświetlony: 33516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu