ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez MKS "Szydłowianka"

Załączniki

  • Oferta (PDF, 607.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2019-01-16 08:02:11 | Data wytworzenia informacji: 2019-01-07 12:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ciećka Data wytworzenia informacji: 2019-01-15 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Ciećka Data wprowadzenia do BIP 2019-01-16 08:01:16
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-01-16 08:02:42
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-01-16 08:02:42
Artykuł był wyświetlony: 304 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2019-01-14 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-01-14 15:07:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-01-14 15:08:00
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-01-14 15:08:00
Artykuł był wyświetlony: 372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo-składowe, w tym terminale logistyczne, tereny dróg publicznych położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo-składowe, w tym terminale logistyczne, tereny dróg publicznych położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00010588/3 oznaczoną numerem działki 1379/16 o powierzchni 7202 m2 – cena wywoławcza 152 000,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w rozporządzaniu poprzez:
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1379/16 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1379/16 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową sieci energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 15 lutego 2019 roku roku o godz. 10:00.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Zdziechów

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2019-01-09 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2019-01-09 15:09:28
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2019-01-09 15:10:52
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2019-01-09 15:10:52
Artykuł był wyświetlony: 753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana wniosku w sprawie stypendiów i nagród sportowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od dnia 27 grudnia 2018 r. obowiązują zmiany w Uchwale Nr XXXIX/259/17 z dnia 26 października 2017 w sprawie stypendiów sportowych. Zmiana obejmuje załącznik Nr 1 do uchwały, zawierający wnioski o stypendia i nagrody. Tak więc wnioski o stypendia i nagrody na rok 2019 należy składać na nowych wnioskach. Załącznik z wnioskiem w nowej, obowiązującej wersji można pobrać poniżej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Krzysztof Prześlakowski Data wytworzenia informacji: 2018-12-19 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krzysztof Prześlakowski Data wprowadzenia do BIP 2018-12-19 09:18:16
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-12-19 09:23:56
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 09:23:56
Artykuł był wyświetlony: 2063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz drogę publiczną

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ  SZYDŁOWCA
OGŁASZA  III  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
na sprzedaż  nieruchomości  przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową oraz drogę publiczną
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej  RA1S/00007362/9 oznaczoną numerem działki 5727  o powierzchni  506 m2 – cena wywoławcza  54 300,00 zł. (brutto).

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 25 stycznia 2019 roku  roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na terenach obsługi komunikacji samochodowej oraz zieleni izolacyjnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ  SZYDŁOWCA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
na sprzedaż  nieruchomości  położonej na terenach obsługi komunikacji samochodowej oraz zieleni izolacyjnej.
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej  RA1S/00007368/1 oznaczoną numerem działki 5756/94 o powierzchni  2417 m2 – cena wywoławcza  140 000,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami w sposobie korzystania polegające na tym, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest uprawniony do przeprowadzenia na części nieruchomości (przed podziałem oznaczonej jako działka o numerze 5756/91 o powierzchni 0,5233 ha, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 132 m2, o pow. 61 m2 – gaz dz. 110 PE, 15 m2 – kabel energetyczny NN ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury); prac związanych z budową linii gazowej dz 110 PE, napowietrznej SN i 15KV. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienie nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej oraz gazowej na działce nr 5756/91.

Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 25 stycznia 2019 roku  roku o godz. 12:00.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod usługi komercyjne

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ  SZYDŁOWCA
OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
na sprzedaż  nieruchomości  przeznaczonej pod usługi komercyjne
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej  RA1S/00012573/9 oznaczoną numerem działki 5757/43 o powierzchni  166 m2 – cena wywoławcza  22 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 25 stycznia 2019 roku  roku o godz. 11:00.

Informacja o wszczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Szydłowiec zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zmianami), działające na terenie Gminy Szydłowiec do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
 
Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od dnia 11 października 2018 roku do dnia 25 października 2018 roku w formie pisemnego zgłoszenia uwag i opinii do projektu uchwały.
 
Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:
  1. osobiście w godzinach: 7.30 – 15.30 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Rynek Wielki 1;
  2. drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@szydlowiec.pl.
 
Projekt uchwały, wniosek o konsultacje oraz formularz konsultacji społecznych zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.szydlowiec.pl;
 
Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Referent ds. Społecznych i Współpracy z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miejskiego, tel. 48 617 52 97.
 
Beata Ciećka
Referent ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Ciećka Data wytworzenia informacji: 2018-10-11 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-10-12 07:57:46
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-10-12 07:59:14
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-10-12 07:59:14
Artykuł był wyświetlony: 6340 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki 5757/42 położonejw Szydłowcu przy ul. Staszica na rzecz właściciela sąsiednich działek nr 5718/1, 5757/1, 5718/15 i 5718/23 stanowiącej własność Gminy Szydłowiec.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2018-10-03 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-10-03 14:24:34
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-10-03 14:30:13
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-10-03 14:30:13
Artykuł był wyświetlony: 6064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu