ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo-składowe, w tym terminale logistyczne położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 08:20:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod obiekty produkcyjne, obiekty magazynowo – składowe, w tym terminale logistyczne położonej w Szydłowcu przy ul. Pięknej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00030720/7 i Nr RA1S/00029040/6 oznaczoną numerami działek 1382/13 i 1383/17 o łącznej powierzchni 5383 m2 – cena wywoławcza 154 000,00 zł. (brutto).
 
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu jest obciążona ograniczeniami  w rozporządzaniu poprzez:
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 18 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z budową sieci energetycznej SN 20 KV w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
  • właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udostępnienia nieruchomości – działki ewidencyjnej nr 1383/17 z obrębu Szydłowiec, poprzez udzielenie zezwolenia generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad, na przeprowadzenie na części nieruchomości (o powierzchni 205 m2, w tym trwałe ograniczenie w użytkowaniu terenu o powierzchni 519 m2 ze względu na stałe usytuowanie infrastruktury) prac związanych z przebudową linii energetycznej wysokiego napięcia w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń w zakresie części opisanej powyżej nieruchomości na rzecz każdoczesnego właściciela sieci energetycznej.
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 19 października 2018 roku roku o godz. 12:00.

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 08:13:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości położonej w Szydłowcu przeznaczonej pod usługi, obiekty produkcyjne, zieleń naturalną i tereny rolnicze
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księgach wieczystych RA1S/00001039/4 i Nr RA1S/00004880/5 oznaczoną numerami działek 757 i 758 o łącznej powierzchni 2,0965 ha – cena wywoławcza 245 500,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 19 października 2018 roku roku o godz. 11:00.

Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zieleń parkową z obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnymi, położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-14 08:33:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zieleń parkową z obiektami i urządzeniami sportowo rekreacyjnymi, położonej w Szydłowcu przy ul. Parkowej
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość uwidocznioną w księdze wieczystej Nr RA1S/00008361/9 oznaczoną numerem działki nr 5699/25 o pow. 5301 m2 – cena wywoławcza 94 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 19 października 2018 roku o godz. 9:00.

Informacja o wykazie nieruchomości

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-12 12:45:41

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Rynek Wielki 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący sprzedaż udziału Gminy Szydłowiec wynoszący ½ części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Radomskiej 46 w Szydłowcu.
 
Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Słomiana 17, Referat Gospodarki Komunalnej, tel. 48 617 86 56.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Krok Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-09-12 12:45:41
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-09-12 12:47:25
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-09-12 12:47:25
Artykuł był wyświetlony: 564 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-06 15:03:27

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Szydłowiec położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica oznaczonej numerem działki 5756/94.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2018-09-06 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-09-06 15:03:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-09-06 15:04:39
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-09-06 15:04:39
Artykuł był wyświetlony: 1004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego przy ul. Staszica 5

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-31 13:25:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr4 położonego przy ul. Staszica 5 w Szydłowcu
 
Do sprzedaży przeznacza się lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 39,00m2, położony na parterze w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Staszica 5 w Szydłowcu, objętym księgą wieczystą nr RA1S/00009762/7 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu. Z lokalem związany jest udział w wysokości 39/900 w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu działki nr 5742/1 o pow. 233m2.
Lokal stanowi pustostan i składa się z 2-ch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz wspólnego pomieszczenia łazienki i wc. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, ciepłą i zimną wodę, gazową oraz centralnego ogrzewania. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu.
Do lokalu przynależy piwnica lokatorska.
Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadną umową. Nie ma też innych przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.
 
Cena wywoławcza 72.600,00zł.
 
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2018r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Słomianej 17. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490).

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-31 08:12:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ SZYDŁOWCA
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
 
Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00009967/4 oznaczoną numerem działki 5716/7 o powierzchni 1,1695 ha – cena wywoławcza 1 254 000,00 zł. (brutto).
 
Przetarg odbędzie w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu przy ul. Kilińskiego 2, w dniu 9 listopada 2018 roku roku o godz. 10:00.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowca

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-29 10:14:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Albert Krzewiński Data wytworzenia informacji: 2018-08-29 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-08-29 10:14:26
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-08-29 10:15:23
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-08-29 10:15:23
Artykuł był wyświetlony: 1704 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 15:08:00

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec, położonych w Szydłowcu przy ul. Jastrzębskiej oznaczonej numerem działki 5728..
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 14:15:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 15:08:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 15:08:27
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 15:12:50
Artykuł był wyświetlony: 2367 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-20 15:06:33

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Szydłowiec, położonych w Szydłowcu na osiedlu „Wschód” oznaczonej numerem działki 5704/5.
 
Szczegółowych informacji dotyczących w/w wykazu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu ul. Kilińskiego 2, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, tel. 617 86 57.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Karpeta Data wytworzenia informacji: 2018-08-20 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Szydłowca Data wprowadzenia do BIP 2018-08-20 15:06:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Kamienik Data udostępnienia informacji: 2018-08-20 15:08:27
Osoba, która zmieniła informację: Robert Kamienik Data ostatniej zmiany: 2018-08-20 15:13:16
Artykuł był wyświetlony: 2333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu