ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej w Szydłowcu do Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień
Nr aktu prawnego
XXIX/209/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIX/208/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXIX/207/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 – 2034
Nr aktu prawnego
XXIX/206/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr XXIV/170/20 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIX/205/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości n a terenie Gminy Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
Nr aktu prawnego
XXIX/204/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIX/203/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXIX/202/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
XXVIII/201/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Utrzymanie czystości i porządku
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXVIII/200/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji