ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-22 Zarządzenia Burmistrza w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu na osiedlu „Wschód” oznaczonych nr działek 5709/6, 5709/7 i 5709/8. 99/18 Obowiązujący
2 2018-06-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 97/18 Obowiązujący
3 2018-06-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu fotograficznego „Szydłowiec Nieoczywisty”. 127/18 Obowiązujący
4 2018-06-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Referacie Zarządu Dróg 126/18 Obowiązujący
5 2018-06-25 Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu oraz ustalenia wykazu rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby 125/28 Obowiązujący
6 2018-06-21 Zarządzenia Burmistrza w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie 98/18 Obowiązujący
7 2018-06-14 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok XLVI/318/18 Obowiązujący
8 2018-06-14 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2017 rok XLVI/317/18 Obowiązujący
9 2018-06-14 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec XLVI/316/18 Obowiązujący
10 2018-06-14 Regulaminy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szydłowiec XLVI/315/18 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu