ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
XXVIII/201/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Utrzymanie czystości i porządku
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXVIII/200/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/199/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII/198/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII/197/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXVIII/196/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/195/20
Status
Zmieniony
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 2034
Nr aktu prawnego
XXVII/194/20
Status
Zmieniony
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXVII/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXVII/192/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji