ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego
Nr aktu prawnego
XXIV/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwale w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIV/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Statut gmniy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIV/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIV/174/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXIV/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Szydłowiec na lata 2020 – 2035
Nr aktu prawnego
XXIV/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Ochrona Środowiska
Tytuł aktu
w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIV/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXIV/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Szydłowcu na kadencję 2020-2023
Nr aktu prawnego
XXIV/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/281/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 stycznia 2018 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/168/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji