ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2021 r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034
Nr aktu prawnego
150/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Szydłowiec, położonej przy ul. Staszica 13 w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
148/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Główny Księgowy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
147/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
146/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020
Nr aktu prawnego
145/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Koncesyjnej oraz przyjęcia Regulaminu postępowania o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi mającego na celu zawarcie umowy koncesji na świadczenie usług administrowania Hotelu "Pod Dębem" zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”
Nr aktu prawnego
144/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do spraw negocjacji
Nr aktu prawnego
143/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica oznaczonej numerem działki 5718/31
Nr aktu prawnego
142/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji