ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1646
Mapa 30497
Statut 11727
Strategia rozwoju 7476
Gminny Program Rewitalizacji 8148
Sołectwa 14134
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6921
Program Wspierania Rodziny 4322
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3137
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1359
Rada Miejska 30724
Skład Rady Miejskiej 13615
Dyżury radnych 10490
Sesje Rady Miejskiej 124108
Plan pracy Rady Miejskiej 9066
Komisje stałe 57283
Biuro Rady Miejskiej 7351
Sprawozdania 6689
Uchwały 992509
Władze Gminy 27124
Burmistrz Szydłowca 16810
Zastępca Burmistrza 12155
Sekretarz Gminy 9234
Skarbnik Gminy 9403
Finanse Gminy 21804
Budżet 34899
Sprawozdania 53611
Opinie RIO 37774
Protokoły kontroli 12178
Prognoza długu 7393
WPF 8017
Pomoc publiczna 535
Urząd Miejski 44732
Regulamin organizacyjny 12103
Sprawy 66948
Wydział Organizacyjny 10356
Wydział Finansowy 9998
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 10034
Interpretacje indywidualne 2756
Wydział Informacji i Promocji 8226
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 12560
Wydział Spraw Obywatelskich 12494
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 8483
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 36013
Referat Gospodarki Komunalnej 4771
Referat Zarządu Dróg 1445
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2449
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2342
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2338
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2251
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2241
Audytor wewnętrzny 2240
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2524
Gminny Koordynator Sportu 2513
Kontrole i audyty 578
Komunikaty i ogłoszenia 575876
Ocena jakości wody 1728
Wybory 30597
Państwowa Komisja Wyborcza 709
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 92
Wybory samorządowe 2014 15368
Wybory prezydenckie 2015 10634
Wybory Parlamentarne 2015 397
Wybory samorządowe 2018 8221
Referendum 11228
Zamówienia publiczne 286325
Aktualne 178889
W toku 113278
Archiwalne 177273
Unieważnione 0
Wyniki 184452
Wyniki innych postępowań 94652
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 309551
Planowane zamówienia publiczne 14936
Co i jak załatwić 151431
Wydziały 69347
Sprawy 110837
Wyszukaj 1540
Ogłoszenia o pracy 128535
Aktualne 40208
W toku 71631
Wyniki 170140
Unieważnione 2340
Akty prawne 1385387
Uchwały Rady Miejskiej 1129110
Zarządzenia Burmistrza 1152503
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 126
Ochrona środowiska 24914
Rejestr informacji o środowisku 6055
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 6110
Regulamin utrzymania czystości i porządku 6590
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 6717
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 26913
Opłata produktowa 2960
Badania wody 301
Oświadczenia majątkowe 447891
Oświata 21709
Zadania Gminy w zakresie oświaty 18082
Wykaz placówek oświatowych 21610
Dokształcanie młodocianych 7940
Strategia Rozwoju Oświaty 5893
Wzory druków 4271
Rekrutacja 10601
Jednostki Organizacyjne 25291
MOPS 12566
SCK ZAMEK 9443
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 17413
Szkoły i przedszkola 661
Żłobek Miejski 2988
Ciepłownia Miejska 9357
Wodociągi i Kanalizacja 7664
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10022
Organizacje Pozarządowe 160951
Rejestry i ewidencje 11158
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3840
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2103
Rejestr informacji o środowisku 1714
Rejestr instytucji kultury 219
Zgromadzenia publiczne 3785
Informacje o zgomadzeniach 2313
Konsultacje społeczne 2646
Ponowne wykorzystywanie 1343
Klauzula informacyjna 845

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 838506
Redakcja biuletynu 7062
Mapa serwisu 5882
Statystyki 6538
Instrukcja 7580
TELEFONY 32589
Kanał RSS 2997
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu