ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1657
Mapa 31369
Statut 12716
Strategia rozwoju 7878
Gminny Program Rewitalizacji 8616
Sołectwa 14993
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7478
Program Wspierania Rodziny 4616
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3307
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1542
Rada Miejska 32120
Skład Rady Miejskiej 14671
Biuro Rady Miejskiej 7855
Dyżury radnych 11789
Sesje Rady Miejskiej 139106
Transmisja obrad 754
Nagrania obrad 725
Plan pracy Rady Miejskiej 10177
Komisje stałe 68155
Posiedzenia komisji 224
Sprawozdania 7274
Uchwały 1196392
Imienne wykazy głosowań 735
Interpelacje i zapytania 655
Władze Gminy 27830
Burmistrz Szydłowca 17632
Zastępca Burmistrza 12698
Sekretarz Gminy 9644
Skarbnik Gminy 9861
Finanse Gminy 22432
Budżet 37216
Sprawozdania 59049
Opinie RIO 42155
Protokoły kontroli 13076
Prognoza długu 7776
WPF 8531
Pomoc publiczna 794
Urząd Miejski 46356
Regulamin organizacyjny 13316
Sprawy 73527
Wydział Organizacyjny 10906
Wydział Finansowy 10560
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 10542
Interpretacje indywidualne 2897
Wydział Informacji i Promocji 8680
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 13063
Wydział Spraw Obywatelskich 12948
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 8981
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 36725
Referat Gospodarki Komunalnej 5214
Referat Zarządu Dróg 1641
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2650
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2499
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2513
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2403
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2422
Audytor wewnętrzny 2434
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2724
Gminny Koordynator Sportu 2726
Kontrole i audyty 758
Komunikaty i ogłoszenia 628403
Ocena jakości wody 2392
Wybory 32357
Wybory Samorządowe 2018 1362
Państwowa Komisja Wyborcza 717
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 97
Wybory samorządowe 2014 17166
Wybory prezydenckie 2015 11696
Wybory Parlamentarne 2015 811
Zamówienia publiczne 311016
Aktualne 202573
W toku 132886
Archiwalne 200458
Unieważnione 0
Wyniki 205965
Wyniki innych postępowań 115749
Plan zamówień 126
Do 30 tys. euro 1039
Do 30 tys. euro - archiwum 3177
Co i jak załatwić 161158
Wydziały 75800
Sprawy 118648
Wyszukaj 1543
Ogłoszenia o pracy 136899
Aktualne 43532
W toku 75488
Wyniki 190056
Unieważnione 3823
Akty prawne 1558328
Uchwały Rady Miejskiej 1338572
Zarządzenia Burmistrza 1359556
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 131
Ochrona środowiska 26325
Rejestr informacji o środowisku 6459
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 6477
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7055
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 7128
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 29836
Opłata produktowa 3119
Badania wody 303
Oświadczenia majątkowe 485574
Oświata 22841
Zadania Gminy w zakresie oświaty 19026
Wykaz placówek oświatowych 22927
Dokształcanie młodocianych 8274
Strategia Rozwoju Oświaty 6261
Wzory druków 4563
Rekrutacja 11682
Jednostki Organizacyjne 26090
MOPS 12995
SCK ZAMEK 9865
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 18354
Szkoły i przedszkola 668
Żłobek Miejski 3227
Ciepłownia Miejska 9861
Wodociągi i Kanalizacja 8033
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10421
Organizacje Pozarządowe 168349
Rejestry i ewidencje 11476
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4132
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2373
Rejestr informacji o środowisku 1882
Rejestr instytucji kultury 366
Zgromadzenia publiczne 4105
Informacje o zgomadzeniach 2721
Konsultacje społeczne 3269
Ponowne wykorzystywanie 1438
Ochrona danych osobowych 1433

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 957168
Redakcja biuletynu 7223
Mapa serwisu 6025
Statystyki 6699
Instrukcja 7806
TELEFONY 34653
Kanał RSS 3142
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu