ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1599
Mapa 26715
Statut 8450
Strategia rozwoju 6034
Gminny Program Rewitalizacji 6005
Sołectwa 10707
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5089
Program Wspierania Rodziny 3192
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2381
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 682
Rada Miejska 27173
Skład Rady Miejskiej 10285
Dyżury radnych 6409
Sesje Rady Miejskiej 76094
Plan pracy Rady Miejskiej 6072
Komisje stałe 25497
Biuro Rady Miejskiej 5729
Sprawozdania 4341
Uchwały 473776
Władze Gminy 24201
Burmistrz Szydłowca 13575
Zastępca Burmistrza 9787
Sekretarz Gminy 7554
Skarbnik Gminy 7530
Finanse Gminy 19103
Budżet 25039
Sprawozdania 33754
Opinie RIO 24172
Protokoły kontroli 8948
Prognoza długu 5965
WPF 6036
Urząd Miejski 37173
Regulamin organizacyjny 8640
Sprawy 41746
Wydział Organizacyjny 7951
Wydział Finansowy 7982
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 8330
Interpretacje indywidualne 2112
Wydział Informacji i Promocji 6436
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 10492
Wydział Spraw Obywatelskich 10375
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 6744
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 29235
Referat Gospodarki Komunalnej 2844
Referat Zarządu Dróg 592
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1609
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1672
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1588
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1608
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1506
Audytor wewnętrzny 1466
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1778
Gminny Koordynator Sportu 1697
Komunikaty i ogłoszenia 401616
Wybory 23663
Państwowa Komisja Wyborcza 659
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 49
Wybory samorządowe 2014 8142
Wybory prezydenckie 2015 6337
Wybory Parlamentarne 2015 8101
Referendum 8183
Zamówienia publiczne 186790
Aktualne 103906
W toku 53150
Wyniki 110988
Archiwalne 100489
Wyniki innych postępowań 27597
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 235334
Planowane zamówienia publiczne 11605
Co i jak załatwić 113423
Wydziały 44419
Sprawy 78537
Wyszukaj 1509
Ogłoszenia o pracy 98429
Aktualne 30141
W toku 52906
Wyniki 104458
Akty prawne 906472
Uchwały Rady Miejskiej 602235
Zarządzenia Burmistrza 620319
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 86
Ochrona środowiska 19529
Rejestr informacji o środowisku 4368
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 4655
Regulamin utrzymania czystości i porządku 4807
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 5336
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 17869
Opłata produktowa 2302
Badania wody 287
Oświadczenia majątkowe 297119
Oświata 17757
Zadania Gminy w zakresie oświaty 14657
Wykaz placówek oświatowych 16874
Dokształcanie młodocianych 6847
Strategia Rozwoju Oświaty 4497
Wzory druków 2996
Rekrutacja 6096
Jednostki Organizacyjne 21289
MOPS 10419
SCK ZAMEK 7599
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 13654
Szkoły i przedszkola 645
Żłobek Miejski 1885
Ciepłownia Miejska 7333
Wodociągi i Kanalizacja 6072
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8111
Organizacje Pozarządowe 121459
Rejestry i ewidencje 9702
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 2570
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1194
Rejestr informacji o środowisku 946
Zgromadzenia publiczne 2396
Informacje o zgomadzeniach 891
Ponowne wykorzystywanie 867

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 545862
Redakcja biuletynu 6398
Mapa serwisu 5157
Statystyki 5744
Instrukcja 6462
TELEFONY 24904
Kanał RSS 2435
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu