ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1726
Mapa 42129
Statut 23816
Strategia rozwoju 12255
Gminny Program Rewitalizacji 14193
Sołectwa 53603
Regulamin utrzymania czystości i porządku 14176
Program Wspierania Rodziny 8324
Program Poprawy Bezpieczeństwa 5407
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 3428
Program Ochrony Środowiska 3342
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 43273
Skład Rady Miejskiej 22908
Biuro Rady Miejskiej 13748
Dyżury radnych 28641
Sesje Rady Miejskiej 324062
Transmisja obrad 11150
Nagrania obrad 26743
Plan pracy Rady Miejskiej 22987
Komisje stałe 217198
Posiedzenia komisji 1239
Sprawozdania 15480
Uchwały 3862364
Imienne wykazy głosowań 24554
Interpelacje i zapytania 18612
Władze Gminy 35824
Burmistrz Szydłowca 27588
Zastępca Burmistrza 21081
Sekretarz Gminy 15366
Skarbnik Gminy 15830
Finanse Gminy 29521
Budżet 64554
Sprawozdania budżetowe 124129
Sprawozadnia finansowe gminy 1878
Sprawozdania finansowe urzędu 1787
Sprawozdania placówek oświatowych 2074
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 2880
Opinie RIO 92883
Protokoły kontroli 21071
Prognoza długu 11870
WPF 14212
Pomoc publiczna 4647
Schemat kontroli podatkowych 1442
Urząd Miejski 66022
Regulamin organizacyjny 27818
Sprawy 135586
Wydział Organizacyjny 17354
Wydział Finansowy 17644
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 17674
Interpretacje indywidualne 4636
Wydział Informacji i Promocji 14597
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 20607
Wydział Spraw Obywatelskich 20335
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 15377
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 12051
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 5790
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 45778
Stanowisko ds. zamówień publicznych 5157
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 5084
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 5267
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 1494
Stanowisko ds. BHP i p.poż 5180
Audytor wewnętrzny 5234
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1546
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1900
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4122
Gminny Koordynator Sportu 5815
Kontrole i audyty 2829
Komunikaty i ogłoszenia 1338816
Ocena jakości wody 21494
Wybory 88163
Państwowa Komisja Wyborcza 764
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18392
Wybory Samorządowe 2018 22214
Wybory Parlamentarne 2015 8265
Wybory prezydenckie 2015 24601
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 192
Wybory samorządowe 2014 37762
Zamówienia publiczne 547655
Aktualne 456638
W toku 332560
Archiwalne 427651
Unieważnione 0
Wyniki 430172
Wyniki innych postępowań 305268
Plan zamówień 2604
Do 30 tys. euro 28820
Co i jak załatwić 269451
Wydziały 137940
Sprawy 203455
Wyszukaj 1590
Ogłoszenia o pracy 206079
Aktualne 67536
W toku 103818
Wyniki 333552
Unieważnione 19304
Akty prawne 3961378
Uchwały Rady Miejskiej 3976374
Zarządzenia Burmistrza 3972694
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 687
Dziennik Ustaw 661
Monitor Polski 716
Prawo UE 187
Ochrona środowiska 41611
Baza danuch OOŚ 13069
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 10738
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11003
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 12202
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 57978
Opłata produktowa 5154
Badania wody 320
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 5592
Informacje o poziomach recyklingu 5928
Program Ochrony Środowiska 2408
Oświadczenia majątkowe 813686
Oświata 40054
Zadania Gminy w zakresie oświaty 31058
Wykaz placówek oświatowych 38356
Dokształcanie młodocianych 11367
Strategia Rozwoju Oświaty 10972
Rekrutacja 30860
Jednostki Organizacyjne 35042
MOPS 18533
SCK ZAMEK 14910
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 30500
Szkoły i przedszkola 1072
Miejski Zespół Żłobków 6802
Ciepłownia Miejska 15889
Wodociągi i Kanalizacja 13454
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15643
Organizacje Pozarządowe 268115
Rejestry i ewidencje 15769
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7665
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5483
Rejestr informacji o środowisku 4364
Rejestr instytucji kultury 3206
Zgromadzenia publiczne 8821
Informacje o zgomadzeniach 6204
Konsultacje społeczne 25900
Ponowne wykorzystywanie 2641
Ochrona danych osobowych 18763
Petycje 2118
Pomoc prawna 3160
Deklaracja dostępności 1706
Koordynator ds. dostępności 258

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2281611
Redakcja biuletynu 9149
Mapa serwisu 8118
Statystyki 8862
Instrukcja 10919
TELEFONY 58489
Kanał RSS 4962
« powrót do poprzedniej strony