ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1672
Mapa 33591
Statut 15336
Strategia rozwoju 8824
Gminny Program Rewitalizacji 9717
Sołectwa 20186
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8814
Program Wspierania Rodziny 5225
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3684
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1888
Rada Miejska 34716
Skład Rady Miejskiej 16918
Biuro Rady Miejskiej 9214
Dyżury radnych 14781
Sesje Rady Miejskiej 177673
Transmisja obrad 2459
Nagrania obrad 2999
Plan pracy Rady Miejskiej 12497
Komisje stałe 97585
Posiedzenia komisji 458
Sprawozdania 8806
Uchwały 1760044
Imienne wykazy głosowań 3117
Interpelacje i zapytania 3992
Władze Gminy 29652
Burmistrz Szydłowca 19973
Zastępca Burmistrza 14794
Sekretarz Gminy 10848
Skarbnik Gminy 11177
Finanse Gminy 23990
Budżet 44135
Sprawozdania budżetowe 72510
Sprawozadnia finansowe gminy 103
Sprawozdania finansowe urzędu 111
Sprawozdania placówek oświatowych 98
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 153
Opinie RIO 51957
Protokoły kontroli 14834
Prognoza długu 8674
WPF 9747
Pomoc publiczna 1437
Schemat kontroli podatkowych 86
Urząd Miejski 50695
Regulamin organizacyjny 16570
Sprawy 89026
Wydział Organizacyjny 12602
Wydział Finansowy 12259
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 11843
Interpretacje indywidualne 3229
Wydział Informacji i Promocji 9906
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 14490
Wydział Spraw Obywatelskich 14389
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 10362
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 6285
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 3020
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 38615
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2845
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2885
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2759
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 53
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2893
Audytor wewnętrzny 2934
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 55
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 58
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 3167
Gminny Koordynator Sportu 3245
Kontrole i audyty 1112
Komunikaty i ogłoszenia 764364
Ocena jakości wody 4378
Wybory 38993
Wybory Samorządowe 2018 5370
Państwowa Komisja Wyborcza 729
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 125
Wybory samorządowe 2014 21236
Wybory prezydenckie 2015 14236
Wybory Parlamentarne 2015 2099
Zamówienia publiczne 375278
Aktualne 258500
W toku 180788
Archiwalne 253645
Unieważnione 0
Wyniki 257973
Wyniki innych postępowań 164237
Plan zamówień 553
Do 30 tys. euro 3405
Do 30 tys. euro - archiwum 21304
Co i jak załatwić 183967
Wydziały 91290
Sprawy 137053
Wyszukaj 1550
Ogłoszenia o pracy 157417
Aktualne 51411
W toku 84697
Wyniki 238069
Unieważnione 8406
Akty prawne 2021261
Uchwały Rady Miejskiej 1894544
Zarządzenia Burmistrza 1896271
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 145
Ochrona środowiska 29568
Baza danuch OOŚ 7717
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 7337
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8048
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 8100
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 36115
Opłata produktowa 3454
Badania wody 307
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 246
Informacje o poziomach recyklingu 364
Oświadczenia majątkowe 573989
Oświata 25932
Zadania Gminy w zakresie oświaty 21596
Wykaz placówek oświatowych 26568
Dokształcanie młodocianych 9096
Strategia Rozwoju Oświaty 7272
Wzory druków 5272
Rekrutacja 15181
Jednostki Organizacyjne 27878
MOPS 14005
SCK ZAMEK 10939
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 21011
Szkoły i przedszkola 682
Żłobek Miejski 3825
Ciepłownia Miejska 11163
Wodociągi i Kanalizacja 9010
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11428
Organizacje Pozarządowe 186660
Rejestry i ewidencje 12372
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4872
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3003
Rejestr informacji o środowisku 2169
Rejestr instytucji kultury 891
Zgromadzenia publiczne 4806
Informacje o zgomadzeniach 3646
Konsultacje społeczne 5015
Ponowne wykorzystywanie 1675
Ochrona danych osobowych 3289

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1266068
Redakcja biuletynu 7573
Mapa serwisu 6391
Statystyki 7108
Instrukcja 8411
TELEFONY 40084
Kanał RSS 3454
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu