ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1664
Mapa 32479
Statut 14193
Strategia rozwoju 8409
Gminny Program Rewitalizacji 9158
Sołectwa 16273
Regulamin utrzymania czystości i porządku 8140
Program Wspierania Rodziny 4929
Program Poprawy Bezpieczeństwa 3488
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 1718
Rada Miejska 33355
Skład Rady Miejskiej 15846
Biuro Rady Miejskiej 8670
Dyżury radnych 13437
Sesje Rady Miejskiej 155901
Transmisja obrad 1417
Nagrania obrad 1572
Plan pracy Rady Miejskiej 11279
Komisje stałe 81545
Posiedzenia komisji 358
Sprawozdania 7940
Uchwały 1446600
Imienne wykazy głosowań 1556
Interpelacje i zapytania 2060
Władze Gminy 28806
Burmistrz Szydłowca 18936
Zastępca Burmistrza 13827
Sekretarz Gminy 10286
Skarbnik Gminy 10586
Finanse Gminy 23321
Budżet 40977
Sprawozdania 65815
Opinie RIO 46897
Protokoły kontroli 13963
Prognoza długu 8233
WPF 9093
Pomoc publiczna 1084
Urząd Miejski 48670
Regulamin organizacyjny 14804
Sprawy 80705
Wydział Organizacyjny 11833
Wydział Finansowy 11500
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 11163
Interpretacje indywidualne 3086
Wydział Informacji i Promocji 9306
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 13755
Wydział Spraw Obywatelskich 13651
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 9613
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 37557
Referat Gospodarki Komunalnej 5722
Referat Zarządu Dróg 1883
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 2848
Stanowisko ds. zamówień publicznych 2682
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2698
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 2544
Stanowisko ds. BHP i p.poż 2717
Audytor wewnętrzny 2710
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2956
Gminny Koordynator Sportu 2994
Kontrole i audyty 950
Komunikaty i ogłoszenia 693075
Ocena jakości wody 3239
Wybory 34372
Wybory Samorządowe 2018 3201
Państwowa Komisja Wyborcza 725
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 116
Wybory samorządowe 2014 19012
Wybory prezydenckie 2015 13052
Wybory Parlamentarne 2015 1482
Zamówienia publiczne 342180
Aktualne 229404
W toku 155889
Archiwalne 226094
Unieważnione 0
Wyniki 230807
Wyniki innych postępowań 140128
Plan zamówień 364
Do 30 tys. euro 2058
Do 30 tys. euro - archiwum 11069
Co i jak załatwić 171865
Wydziały 83114
Sprawy 127232
Wyszukaj 1546
Ogłoszenia o pracy 146307
Aktualne 47354
W toku 80043
Wyniki 213186
Unieważnione 5649
Akty prawne 1778854
Uchwały Rady Miejskiej 1602292
Zarządzenia Burmistrza 1619994
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 139
Ochrona środowiska 27911
Baza danuch OOŚ 7067
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 6859
Regulamin utrzymania czystości i porządku 7542
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 7564
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 32778
Opłata produktowa 3293
Badania wody 304
Oświadczenia majątkowe 534410
Oświata 24390
Zadania Gminy w zakresie oświaty 20272
Wykaz placówek oświatowych 24817
Dokształcanie młodocianych 8581
Strategia Rozwoju Oświaty 6815
Wzory druków 4973
Rekrutacja 13610
Jednostki Organizacyjne 27062
MOPS 13467
SCK ZAMEK 10364
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 19701
Szkoły i przedszkola 673
Żłobek Miejski 3542
Ciepłownia Miejska 10479
Wodociągi i Kanalizacja 8461
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10977
Organizacje Pozarządowe 177558
Rejestry i ewidencje 12008
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 4481
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2670
Rejestr informacji o środowisku 2062
Rejestr instytucji kultury 642
Zgromadzenia publiczne 4522
Informacje o zgomadzeniach 3168
Konsultacje społeczne 4112
Ponowne wykorzystywanie 1577
Ochrona danych osobowych 2380

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1099125
Redakcja biuletynu 7408
Mapa serwisu 6217
Statystyki 6899
Instrukcja 8182
TELEFONY 37148
Kanał RSS 3321
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu