ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1620
Mapa 28074
Statut 9628
Strategia rozwoju 6551
Gminny Program Rewitalizacji 6837
Sołectwa 11929
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5722
Program Wspierania Rodziny 3592
Program Poprawy Bezpieczeństwa 2702
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 891
Rada Miejska 28605
Skład Rady Miejskiej 11313
Dyżury radnych 7847
Sesje Rady Miejskiej 90719
Plan pracy Rady Miejskiej 7198
Komisje stałe 34617
Biuro Rady Miejskiej 6402
Sprawozdania 5233
Uchwały 593371
Władze Gminy 25305
Burmistrz Szydłowca 14714
Zastępca Burmistrza 10710
Sekretarz Gminy 8227
Skarbnik Gminy 8271
Finanse Gminy 20150
Budżet 28926
Sprawozdania 40825
Opinie RIO 28488
Protokoły kontroli 10209
Prognoza długu 6461
WPF 6757
Urząd Miejski 39812
Regulamin organizacyjny 9713
Sprawy 49429
Wydział Organizacyjny 8964
Wydział Finansowy 8828
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 8902
Interpretacje indywidualne 2382
Wydział Informacji i Promocji 7060
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 11261
Wydział Spraw Obywatelskich 11223
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 7419
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 34590
Referat Gospodarki Komunalnej 3419
Referat Zarządu Dróg 905
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 1917
Stanowisko ds. zamówień publicznych 1958
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1923
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 1863
Stanowisko ds. BHP i p.poż 1793
Audytor wewnętrzny 1811
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 2089
Gminny Koordynator Sportu 2036
Kontrole i audyty 166
Komunikaty i ogłoszenia 449804
Ocena jakości wody 538
Wybory 25762
Państwowa Komisja Wyborcza 671
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 62
Wybory samorządowe 2014 10718
Wybory prezydenckie 2015 8089
Wybory Parlamentarne 2015 9426
Referendum 9316
Zamówienia publiczne 214853
Aktualne 121210
W toku 66948
Wyniki 130090
Archiwalne 120560
Wyniki innych postępowań 45144
Zamówienia poniżej 30 tys. euro 257658
Planowane zamówienia publiczne 12991
Co i jak załatwić 125962
Wydziały 51972
Sprawy 89436
Wyszukaj 1521
Ogłoszenia o pracy 106344
Aktualne 32890
W toku 58962
Wyniki 122884
Akty prawne 1017493
Uchwały Rady Miejskiej 697489
Zarządzenia Burmistrza 730548
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8
Dziennik Ustaw 6
Monitor Polski 1
Prawo UE 96
Ochrona środowiska 21587
Rejestr informacji o środowisku 4919
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 5179
Regulamin utrzymania czystości i porządku 5387
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 5771
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 20775
Opłata produktowa 2599
Badania wody 290
Oświadczenia majątkowe 346558
Oświata 19168
Zadania Gminy w zakresie oświaty 15939
Wykaz placówek oświatowych 18507
Dokształcanie młodocianych 7219
Strategia Rozwoju Oświaty 5052
Wzory druków 3515
Rekrutacja 7927
Jednostki Organizacyjne 23062
MOPS 11138
SCK ZAMEK 8398
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 15080
Szkoły i przedszkola 650
Żłobek Miejski 2425
Ciepłownia Miejska 8137
Wodociągi i Kanalizacja 6661
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8805
Organizacje Pozarządowe 143728
Rejestry i ewidencje 10301
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 3090
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 1523
Rejestr informacji o środowisku 1256
Zgromadzenia publiczne 2955
Informacje o zgomadzeniach 1377
Ponowne wykorzystywanie 1093

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 621321
Redakcja biuletynu 6655
Mapa serwisu 5458
Statystyki 6029
Instrukcja 6932
TELEFONY 27722
Kanał RSS 2668
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu