ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-19 2019-04-05 12:00:00 Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 351.1 KiB)
 • SIWZ (PDF, 427.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (ZIP, 700.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (ZIP, 717.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (PDF, 346.6 KiB)
2 2019-03-19 2019-03-27 10:30:00 Usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" ogłoszony
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 626.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty (DOCX, 33.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie - przesłanki wykluczenia z postępowania (DOCX, 24.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa (DOCX, 23.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz wykonywanych usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w postępowaniu (DOCX, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 29.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Wykaz wykonywanych usług do oceny oferty w ramach kryterium nr 2 (DOCX, 28.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (DOCX, 28.5 KiB)
3 2019-03-07 2019-03-22 13:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec ogłoszony
 • Ogłoszenie (PDF, 565.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 52 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 17.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 20.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie, o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.7 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 6.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 624.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 82.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Projekt umowy (DOC, 119.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu