ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Plan pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Artur Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 13:04:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-18 13:06:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-18 13:06:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Artur Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-08 13:51:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-08 13:52:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-08 13:52:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Artur Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-15 13:13:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-15 13:15:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15 13:15:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3154 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2019

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Stasiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Artur Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-06 20:18:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-06 20:19:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-06 20:19:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Miejskiej w Szydłowcu na 2018 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

STYCZEŃ
 1. Przyjęcie sprawozdań z prac Rady Miejskiej w Szydłowcu i poszczególnych Komisji stałych.
 2. Plany imprez, koncertów, oraz festynów organizowanych przez Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.
 3. Kalendarz imprez sportowych na 2018 r. oraz zapoznanie się z aktualną działalnością i sytuacją finansową klubów sportowych działających na terenie gminy Szydłowiec.
 4. Finansowanie oświaty gminnej w 2018 r.
 5. Ocena stanu zaawansowania prac nad zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego.
LUTY
 1. Finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej w 2018 r.
 2. Analiza wykonania Funduszu Sołeckiego i inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Szydłowiec za 2017 rok.
 3. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2018 r.
 4. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z imprez sportowych oraz realizacja zadań sportu szkolnego za 2017 r.
 5. Analiza sprawozdania z działalności Referatu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu za 2017 r. i przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
MARZEC
 1. Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych – posiedzenie wyjazdowe.
 2. Ocena działalności Gminnego Komendanta OSP w koordynacji działań z placówkami OSP oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie Gminy Szydłowiec wraz z gminnymi komendantami OSP.
 3. Analiza i ocena działalności MOPS-u za 2017 r.
KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2017 r. – wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szydłowca.
 2. Analiza i ocena działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
 3. Sprawozdanie z działalności Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek za 2017 r.
 4. Sprawozdanie z działalności niepublicznych placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 5. Ocena stanu zaawansowania prac przy budowie Zalewu w Szydłowcu- posiedzenie wyjazdowe.
MAJ
 1. Ocena możliwości inwestycyjnych w podstrefie ekonomicznej i strefie gospodarczej (postępy i zmiany w ciągu ostatniego roku oraz propozycje ewentualnych nowych rozwiązań) wraz ze Społeczną Radą Gospodarczą.
 2. Omówienie działalności Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska.
 3. Zapoznanie się z projektem organizacyjnym szkół, prognoza demograficzna, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.
CZERWIEC
 1. Zapoznanie się z wynikami egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
 2. Ocena stanu technicznego i funkcjonowania targowisk i hal targowych, cmentarza komunalnego oraz parkingów.
 3. Informacja o zasobach lokalowych Gminy Szydłowiec.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2017 rok.
LIPIEC
Przerwa urlopowa
SIERPIEŃ
 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2018 r.
 2. Analiza stanu przygotowania szkół, przedszkoli i żłobka do nowego roku szkolnego 2018/2019 – posiedzenie wyjazdowe.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne w placówkach oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 4. Ocena działalności spółek: Wodociągi i Kanalizacja oraz Ciepłownia Miejska na podstawie analizy przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca.
 5. Prace nad nowelizacją uchwał o zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
WRZESIEŃ
 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2018 roku.
 2. Stopień zabezpieczenia szkół przed zagrożeniami przemocą rówieśniczą i przestępstwami wśród nieletnich, zakres współpracy Policji, MOPS-u, działania podejmowane w placówkach oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 3. Prace nad nowelizacją uchwał o zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
PAŹDZIERNIK
 1. Ocena realizacji i zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie Gminy
 2. Szydłowiec na 2018 r. w tym z Funduszu Sołeckiego.
 3. Podsumowanie sportowego roku szkolnego na terenie gminy Szydłowiec - posiedzenie wspólne z Gminną Radą Sportu.
LISTOPAD
 1. Prace nad ustaleniami stawek podatków lokalnych na 2019 rok.
 2. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2019 rok i Wieloletnią Prognozą Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030.
 3. Zaopiniowanie i uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 r.
GRUDZIEŃ
 1. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2019 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030.
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Szydłowiec na 2019 rok.
 3. Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2019.
NA BIEŻĄCO
Opiniowanie spraw związanych z działalnością Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz projektów uchwał i wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Stasiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Artur Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-29 12:42:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-29 12:52:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-06 20:19:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU NA 2017 ROK

Akapit nr 1 - brak tytułu

STYCZEŃ
 1. Praca nad projektem uchwały dotyczącym dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Szydłowiec.
 2. Przedstawienie źródeł i ocena możliwości pozyskiwania środków z zewnętrznych źródeł na finansowanie zaplanowanych inwestycji na terenie Gminy Szydłowiec.
 3. Przyjęcie sprawozdań z prac poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Szydłowcu.
 4. Prace nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych przedszkoli oraz obwodów placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 5. Prace nad projektem uchwały w sprawie jubileuszu 590 – lecia nadania praw miejskich.
LUTY
 1. Sprawozdanie z wykonywania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
 2. Kalendarz imprez sportowych na 2017 oraz zapoznanie się z aktualną działalnością i sytuacją finansową klubów sportowych działających na terenie Gminy Szydłowiec.
 3. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2016 r.
 4. Zadłużenie Gminy Szydłowiec – analiza długu.
 5. Prace nad projektem uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych przedszkoli oraz obwodów placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 6. Analiza sprawozdania z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
MARZEC
 1. Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych – posiedzenie wyjazdowe.
 2. Plany imprez, koncertów oraz festynów organizowanych przez Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
 3. Reforma oświaty: zmiana struktury organizacyjnej szkół i skutki finansowe w budżecie Gminy Szydłowiec.
KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2016 r. – wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szydłowca.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek za rok 2016.
 3. Ocena stanu zaawansowania prac nad zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Szydłowiec.
 4. Analiza oraz ocena działalności Gminnego Komendanta OSP w koordynacji działań placówek OSP oraz zabezpieczenia p.poż. na terenie Gminy Szydłowiec.
 5. Analiza i ocena działalności MOPS za 2016 r.
MAJ
 1. Ocena możliwości inwestycyjnych w podstrefie ekonomicznej i strefie gospodarczej (postępy i zmiany w ciągu ostatniego roku oraz propozycje ewentualnych nowych rozwiązań) wraz ze Społeczną Radą Gospodarczą.
 2. Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec.
 3. Zapoznanie się z projektem organizacyjnym szkół, prognoza demograficzna, analiza stanu zatrudnienia nauczycieli w placówkach oświatowych.
CZERWIEC
 1. Zapoznanie się z wynikami egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
 2. Stopień zaawansowania zaplanowanych do realizacji w 2017 roku inwestycji i remontów w Gminie Szydłowiec.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2016 rok.
LIPIEC
Przerwa urlopowa
SIERPIEŃ
 1. Informacja z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2017 r.
 2. Analiza stanu przygotowania szkół, przedszkoli i żłobka do nowego roku szkolnego 2017/2018 – posiedzenie wyjazdowe.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne w Gminie Szydłowiec.
 4. Ocena działalności spółek: Wodociągi i Kanalizacja oraz Ciepłownia Miejska.
WRZESIEŃ
 1. Analiza z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2017 roku.
 2. Ocena stanu rolnictwa i potrzeb mieszkańców sołectw w Gminie Szydłowiec.
 3. Stopień zabezpieczenia szkół przed zagrożeniami przemocą rówieśniczą i przestępstwami wśród nieletnich, zakres współpracy Policji, MOPS-u, działania podejmowane w placówkach oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 4. Prace nad nowelizacją uchwał o zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
PAŹDZIERNIK
 1. Prace nad ustaleniami stawek podatków lokalnych na 2018 rok.
 2. Ocena realizacji i zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie Gminy
 3. Szydłowiec na 2017 r. w tym z Funduszu Sołeckiego.
 4. Podsumowanie sportowego roku szkolnego na terenie Gminy Szydłowiec - posiedzenie wspólne z Gminną Radą Sportu.
LISTOPAD
 1. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2018 rok i Wieloletnią Prognozą Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2018-2030.
 2. Zaopiniowanie i uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 r.
GRUDZIEŃ
 1. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2018 rok i Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2018-2030.
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Szydłowiec na 2018 rok.
 3. Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018.
NA BIEŻĄCO
Opiniowanie spraw związanych z działalnością Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz projektów uchwał i wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Stasiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Artur Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-03 18:17:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-03 18:31:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-03 18:31:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU NA ROK 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

STYCZEŃ
 1. Prace nad projektem uchwały dotyczącej dotacji dla klubów sportowych działających w Gminie Szydłowiec.
 2. Kontrola realizacji inwestycji pn. Żłobek Miejski w Szydłowcu.
 3. Przyjęcie sprawozdań z prac poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej w Szydłowcu.
LUTY
 1. Sprawozdanie z wykonywania zadań dotyczących Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych.
 2. Finanse Oświaty Gminnej - analiza za 2015 rok.
 3. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2015 r.
 4. Plany imprez, koncertów oraz festynów organizowanych przez Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
MARZEC
 
 1. Analiza sprawozdania z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.
 2. Analiza oraz ocena działalności Gminnego Komendanta OSP w koordynacji działań placówek OSP oraz zabezpieczenia p.poż. na terenie Gminy Szydłowiec.
 3. Analiza i ocena działalności MOPS za 2015 r.
 4. Ocena stanu technicznego budynków komunalnych po okresie zimowym.
 5. Ocena stanu technicznego ulic miejskich i dróg gminnych.
KWIECIEŃ
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2015 r. – wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Szydłowca.
 2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Szydłowieckiego  Centrum Kultury – Zamek za rok 2015.
 3. Prace nad zmianami istniejących planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Szydłowiec.
 4. Ocena stanu sanitarno – epidemiologicznego na terenie miasta i gminy
  Szydłowiec.
 5. Analiza i ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy  Szydłowiec.
MAJ
 1. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – analiza zapisów regulaminu.
 2. Analiza zmian w ustawach i rozporządzeniach oświatowych wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej odnośnie warunków organizacyjnych sieci szkół Gminy Szydłowiec.
 3. Ocena możliwości inwestycyjnych w podstrefie ekonomicznej i strefie gospodarczej (postępy i zmiany w ciągu ostatniego roku).
 4. Ocena stanu rolnictwa i potrzeb mieszkańców sołectw w Gminie Szydłowiec.
 
CZERWIEC
 
 
 1. Zapoznanie się z wynikami egzaminów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
 2. Stopień zaawansowania zaplanowanych do realizacji w 2016 roku inwestycji i remontów w Gminie Szydłowiec.
 3. Prace nad nowelizacją Statutu Gminy Szydłowiec.
LIPIEC
Przerwa urlopowa
SIERPIEŃ
 1. Prace nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 2. Zapoznanie się z wydatkami i potrzebami na dożywianie dzieci za I półrocze 2016 r.
 3. Analiza stanu przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2016/2017.
 4. Przyjęcie informacji dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne w Gminie Szydłowiec.
 5. Prace nad nowelizacją uchwał o zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
WRZESIEŃ
 1. Analiza z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I półrocze 2016 roku.
 2. Prace nad nowelizacją uchwał o zagospodarowaniu odpadów komunalnych.
 3. Ocena realizacji i zaawansowania inwestycji ujętych w budżecie Gminy Szydłowiec na 2016 r. w tym z Funduszu Sołeckiego.
PAŹDZIERNIK
 1. Prace nad ustaleniami stawek podatków lokalnych na 2017 rok.
 2. Prace nad nowelizacją Statutu Gminy Szydłowiec.
 3. Stopień zabezpieczenia szkół przed zagrożeniami przemocą rówieśniczą i przestępstwami wśród nieletnich, zakres współpracy Policji, MOPS-u, działania podejmowane w placówkach oświatowych w Gminie Szydłowiec.
LISTOPAD
 1. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2017 rok.
 2. Zaopiniowanie i uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 r.
GRUDZIEŃ
 1. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na 2017 rok.
 2. Uchwalenie budżetu Gminy Szydłowiec na 2017 rok.
 3. Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2017.
NA BIEŻĄCO
Opiniowanie spraw związanych z działalnością Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz projektów uchwał i wniosków.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Stasiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Artur Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-01-26 21:33:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-01-26 21:40:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-03 18:33:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU NA 2015 ROK

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
STYCZEŃ
 1. Prace nad nowelizacją uchwał: Statutu Gminy Szydłowiec, Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień, pensum nauczycieli specjalistów oraz dodatków motywacyjnych nauczycieli z Gminy Szydłowiec.
 2. Prace nad projektem budżetu Gminy Szydłowiec na rok 2015.
 3. Prace bieżące Rady Miejskiej.
 
LUTY
 1. Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych oraz ocena funkcjonowania placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec.
 2. Spotkanie z Samorządem Powiatu Szydłowieckiego na temat bieżącej współpracy.
 3. Sprawozdanie i ocena bezpieczeństwa na terenie Gminy Szydłowiec.
 4. Prace nad planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.
 5. Prace bieżące Rady Miejskiej.
MARZEC
 
 1. Ocena funkcjonowania placówek oświatowych pod kątem przygotowania do potrzeb nauczania sześciolatków.
 2. Monitorowanie i ocena polityki cenowej Gminy Szydłowiec w zakresie opłat czynszowych: za wodę, ścieki i energię.
 3. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2014 r.
 4. Zapoznanie się z działalnością MOPS:
  • analiza sprawozdania z działalności za ubiegły rok,
  • opiniowanie bieżących problemów społecznych.
 5. Ocena działalności Wydziału Gospodarki Komunalnej i analiza kosztów.
 6. Prace bieżące Rady Miejskiej.
KWIECIEŃ
 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu 2014 roku.
 2. Zapoznanie się z działalnością Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek za rok 2014.
 3. Ocena stanu dróg po przebytej zimie oraz mienia komunalnego – opinia Komisji Infrastruktury.
 4. Prace nad sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Szydłowiec za 2014 r. – absolutorium dla Burmistrza.
 5. Prace bieżące Rady Miejskiej.
MAJ
 1. Zapoznanie się z wnioskami złożonymi na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na 2015 rok i lata następne.
 2. Ocena stanu rolnictwa i potrzeb mieszkańców sołectw w Gminie Szydłowiec.
 3. Analiza i ocena zaawansowania prac nad sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 4. Spotkanie radnych RM w Szydłowcu z uczniami klas gimnazjalnych w celu przeprowadzenia zajęć na temat samorządu terytorialnego.
 5. Sprawy bieżące Rady Miejskiej – Dzień Samorządowca.
CZERWIEC
 
 
 1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Zapoznanie się z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok pod kątem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Ocena stanu technicznego i funkcjonowania targowisk, hali targowej, cmentarza komunalnego oraz parkingów.
 4. Prace bieżące Rady Miejskiej.
LIPIEC
Przerwa urlopowa
SIERPIEŃ
 1. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2015/2016.
 2. Zapoznanie się z wydatkami i potrzebami na dożywianie dzieci za I półrocze 2015 roku w porównaniu do 2014 roku.
 3. Prace bieżące Rady Miejskiej.
WRZESIEŃ
 1. Prace nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
 2. Ocena realizacji i analiza zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy oraz remontów dróg i ulic.
 3. Ocena wykorzystania środków zewnętrznych.
 4. Składanie wniosków do projektu budżetu na 2016 rok przez radnych Rady Miejskiej i sołtysów.
 5. Ocena działalności spółek: „Wodociągi i Kanalizacja” oraz „Ciepłownia Miejska” na podstawie analizy przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca.
 6. Prace bieżące Rady Miejskiej.
 
PAŹDZIERNIK
 1. Prace nad ustaleniami stawek podatków lokalnych na 2016 rok.
 2. Przedstawienie i opiniowanie wniosków budżetowych na rok 2016.
 3. Ocena działalności OSP.
 4. Ocena wykonania remontu dróg i ulic.
 5. Prace bieżące Rady Miejskiej.
LISTOPAD
 1. Praca nad projektem budżetu na 2016 r.
 2. Ocena zaawansowania prac nad sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
 3. Ocena realizacji inwestycji w roku 2015.
 4. Prace bieżące Rady Miejskiej.
GRUDZIEŃ
 1. Zaopiniowanie i uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2016 rok.
 2. Prace nad projektem budżetu na 2016 rok.
 3. Uchwalenie budżetu na rok 2016.
 4. Opracowanie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016.
 5. Prace bieżące Rady Miejskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Jachowska-Sadura
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-01-02 09:01:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-01-02 09:11:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-01-26 21:41:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2014.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Bednarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-01 10:53:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-01 10:54:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-02 12:24:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2014.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-01 10:49:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-01 10:50:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-12-02 12:24:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2691 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »