ˆ

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stanowisko ds. zamówień publicznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych należy:
 1. przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych i procedur zamówień;
 2. prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 3. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie o obowiązującym prawem i przyjętymi procedurami wewnętrznymi, na podstawie składanych przez komórki organizacyjne wniosków o wszczęcie postępowania, w tym:
  1. udział w pracach komisji przetargowych, a przypadku nie powołania komisja wykonywanie czynności związanych z przeprowadzanym postępowaniem, a zastrzeżonych dla komisji w przypadku jej powołania,
  2. przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez komórkę organizacyjną zamawiającą dostawę, usługę lub robotę budowlaną,
  3. ustalanie kryteriów oceny ofert w porozumieniu z komórka organizacyjną zamawiającą dostawę, usługę lub roboty budowlane,
  4. wprowadzanie i przesyłanie on-line ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia kierowanych do Biuletynu Zamówień Publicznych oraz do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
  5. sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po otwarciu ofert wraz z przygotowaniem i przełożeniem Burmistrzowi propozycji wyboru wykonawcy,
  6. prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
  7. archiwizacja dokumentacji przetargowej,
  8. prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawcą, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do ostatecznego zatwierdzenia radcy prawnemu,
  9. umieszczanie aktualnych informacji dotyczących toczących się postępowań przetargowych na stronie internetowej Urzędu, tj. ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców, informacji dot. zebrania wykonawców, decyzji o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i innych;
 4. przygotowywanie innych dokumentów niezbędnych w procedurze zamówień publicznych;
 5. weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;
 6. sporządzanie i publikowanie wstępnej informacji o planowanych zamówieniach lub umowach ramowych;
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;
 8. prowadzenie instruktażu z zakresu zamówień publicznych dla pracowników Urzędu;
 9. prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kamienik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-05 09:35:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Kamienik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-05 09:35:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Kamienik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-05 09:35:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1085 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »