ˆ

Komisje stałe Rady Miejskiej w Szydłowcu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Posiedzenie Komisji Edukacji z Komisją Rewizyjną - ODWOŁANE

Akapit nr 1 - brak tytułu

23 marca  2020 r.
/poniedziałek/
 
godz. 1300
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 36b
 
Posiedzenie
Komisji Edukacji
od godz. 1400
z Komisją Rewizyjną
 
ODWOŁANE
 
 
Tematyka:
13:00
Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji
Dyrektor SCK - Zamek
Plany imprez, koncertów, oraz festynów organizowanych przez Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
 
13:30
Dyrektor SCK - Zamek
Sprawozdanie z działalności Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek za 2019 r.
 
14:00
Gminny Komendant OSP
Ocena działalności Gminnego Komendanta OSP w koordynacji działań z placówkami OSP oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie gminy Szydłowiec.
 
14:30
Dyrektor MOPS
Sprawozdanie z działalności MOPS za 2019 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Kopycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-10 14:48:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-10 14:48:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-17 10:30:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1982 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Budżetu, Rewizyjnej, Infrastruktury, Edukacji, Skarg, Wniosków i Petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
12 marca 2020 r.
/czwartek/
 
godz. 1430
 
Miejsce:
Ratusz,
Szkoła Fundacji Osiem Marzeń
w Wysocku
 
 
Posiedzenie
Komisji Budżetu, Rewizyjnej, Infrastruktury, Edukacji,
Skarg, Wniosków
i Petycji
 
 
Tematyka:
14:30
Wyjazd do Szkoły Podstawowej Montessori
w Wysocku prowadzonej przez Fundacje Osiem Marzeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Artur Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-06 15:10:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-06 15:13:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-09 11:46:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1883 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Budżetu z Komisją Infrastruktury

Czas i miejsce:

27 lutego 2020 r. /czwartek/ godz. 13:00
 
Miejsce: Biuro Rady Miejskiej ul. Kolejowa 36b
 

Tematyka:

 • 13:00
  Skarbnik Gminy
  - Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmianw uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiejw Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r.
 • 13:20
  Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
  - Projekt uchwały ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szydłowiec oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady.
  - Projekt uchwały ws. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Majstrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-24 09:58:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-24 10:10:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 10:10:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1772 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji oraz Komisji Rewizyjnej

Akapit nr 1 - brak tytułu

24 lutego 2020 r.
/poniedziałek/
 
godz. 1300
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 36b
 
Posiedzenie
Komisji Edukacji oraz Komisji Rewizyjnej
 
 
 
Tematyka:
1300
Dyr. ZEiFO
Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
 
1330
Referent ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
 
1400
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Kierownik Referatu Zarządu Dróg
Analiza sprawozdania z działalności Referatu Gospodarki Komunalnej oraz Referatu Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu za 2019 r. i przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/77/19 z dnia 17 lipca 2019 r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Szydłowiec na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Kopycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-18 11:59:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-18 12:00:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-24 09:49:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

4 lutego 2020 r.
/wtorek/
 
godz. 1400
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 9b
 
Posiedzenie
Komisji Budżetu oraz Komisji Edukacji
 
 
 
Tematyka:
1400
Rozpatrzenie pisma Fundacji Osiem Marzeń
 
Osoby zaproszone:
Burmistrz Szydłowca
Radca prawny
Przedstawiciel Fundacji Osiem Marzeń

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Majstrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-27 15:05:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-27 15:06:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-27 15:06:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1483 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu

Akapit nr 1 - brak tytułu

28 stycznia 2020 r.
/wtorek/
 
godz. 1400
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 9b
 
Posiedzenie
Komisji Infrastruktury oraz Komisji Budżetu
 
 
 
Tematyka:
1400
Skarbnik Gminy
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2020 Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r.
 
1430
Kierownik Referatu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2020 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Majstrak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-22 15:46:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-22 15:47:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-22 15:47:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Budżetu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Akapit nr 1 - brak tytułu

21 stycznia 2020 r.
/wtorek/
 
godz. 1415
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 9b
 
Posiedzenie Komisji 
Budżetu, Komisji Edukacji, Komisji Infrastruktury, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  
 
 
Tematyka:
1415
Przyjęcie sprawozdań Komisji
za 2019 r.
Przyjęcie wniosków skierowanych przez Radę Miejską w Szydłowcu
do posłanki Agnieszki Górskiej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Artur Koniarczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-15 13:28:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-15 13:28:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15 14:38:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Akapit nr 1 - brak tytułu

15 stycznia 2020 r.
/środa/
 
godz. 1400
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 9b
 
Posiedzenie Komisji 
Infrastruktury
 
 
Tematyka:
1400
Przyjęcie sprawozdania Komisji Infrastruktury za 2019 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Sokołowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 14:50:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 14:51:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-10 14:51:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Edukacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

22 stycznia 2020 r.
/środa/
 
godz. 1300
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 9b
 
Posiedzenie Komisji 
Edukacji
 
 
Tematyka:
1300
Dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
 
1330
Dyrektor ZEiFO
Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2019/2020.
Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
 
1400
Gminny Koordynator Sportu
Sprawozdanie merytoryczno – finansowe z imprez sportowych oraz realizacja zadań ze sportu szkolnego za 2019 r.
 
Kalendarz imprez sportowych na 2020 r. oraz zapoznanie się z aktualną działalnością i sytuacją finansową klubów sportowych działających na terenie gminy Szydłowiec.
 
Przyjęcie sprawozdania Komisji Edukacji za 2019 r.  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Kopycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-10 14:52:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-10 14:52:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-20 15:30:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Akapit nr 1 - brak tytułu

19 grudnia 2019 r.
/czwartek/
 
godz. 1200
 
Miejsce:
Biuro Rady Miejskiej
ul. Kolejowa 9b
 
Posiedzenie Komisji 
Infrastruktury
 
 
Tematyka:
1200
Praca nad planem pracy Komisji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Szydłowiec
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Sokołowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-17 08:14:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Stasiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-17 08:15:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Stasiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-17 08:15:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji