ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XXXIX/281/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 92
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uznania wniosku Mieszkańca Szydłowca za niezasługujący na uwzględnienie
Nr aktu prawnego
XXXVIII/280/22
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu produktami rolnymi lub spożywczymi w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/279/22
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXXVIII/278/22
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji oraz dokumentach potwierdzających dane zawarte w deklaracji
Nr aktu prawnego
XXXVIII/277/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 96
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2026
Nr aktu prawnego
XXXVIII/276/22
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXVIII/275/22
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII/274/21
Status
Zmieniony
Lp: 99
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XXXVII/273/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXVII/272/21
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji