ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLIII/319/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru – Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XLIII/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Skarżysko-Kamienna mienia Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLIII/317/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i innych nauczycieli specjalistów, nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze oraz nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec oraz określenia trybu, warunków i przypadków, w których nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
Nr aktu prawnego
XLIII/316/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 roku
Nr aktu prawnego
XLIII/315/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 46
Data podjęcia
2022-08-04
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLIII/314/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 47
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/313/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2021 rok
Nr aktu prawnego
XLII/312/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
XLII/311/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLII/310/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji