ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/259/21
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z członkostwa w „Mazowieckim Stowarzyszeniu Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”
Nr aktu prawnego
XXXV/258/21
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Sadek oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Sadek
Nr aktu prawnego
XXXV/257/21
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXV/256/21
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXV/255/21
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Szydłowiec ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +”
Nr aktu prawnego
XXXV/254/21
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXV/253/21
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXV/252/21
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/251/21
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXV/250/21
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji