ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XL/295/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Szydłowca do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szydłowiec w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XLI/299/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 62
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XLI/298/22
Status
Zmieniony
Lp: 63
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 roku
Nr aktu prawnego
XLI/297/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 64
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035
Nr aktu prawnego
XLI/296/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 65
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Burmistrza Szydłowca do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szydłowiec w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XL/295/22
Status
Uchylony
Lp: 66
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
XL/294/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024
Nr aktu prawnego
XXXIX/293/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Nr aktu prawnego
XXXIX/292 /22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Szydłowca w przedmiocie sprawowania zarządu drogami publicznymi
Nr aktu prawnego
XXXIX/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Ochrona Środowiska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowiec na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
Nr aktu prawnego
XXXIX/290/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji