ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXIII/239/21
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/238/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 83
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXIII/237/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 84
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/236/21
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/234/21
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXII/233/21
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXII/232/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 89
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXXII/231/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 90
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2021 rok oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 22 515,54 zł.
Nr aktu prawnego
XXXII/230/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji