ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2022/2023 pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
Nr aktu prawnego
104/22
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 5731 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
103/22
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 1112 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
102/22
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 126/1 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
101/22
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
Nr aktu prawnego
100/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 116
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
99/22
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia ogólnych zasad oraz planu kont dla realizowanego Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza Działania 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Nr aktu prawnego
98/22
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
97/22
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań własnych gminy w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
96/22
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
95/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji