ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2023 Nr XLVIII/359/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022 roku
Nr aktu prawnego
XLIX/369/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 12
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
XLIX/368/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 13
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty skarbowej
Nr aktu prawnego
XLIX/367/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 14
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego oraz w spółdzielniach socjalnych przez Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
XLIX/366/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLIX/365/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2023 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/364/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XLIX/363/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
XLIX/362/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
XLIX/361/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku
Nr aktu prawnego
22/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji