ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5161
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie przystąpienia Gminy Szydłowiec do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Nr aktu prawnego
265/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5162
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie upoważnienia Burmistrza do przejęcia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
266/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5163
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia kierunku reorganizacji Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych i Jednostki Budżetowej Gminy Miejskie Wysypisko Śmieci.
Nr aktu prawnego
267/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5164
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
W sprawie podziału gminy Szydłowiec na okręgi wyborcze utworzone dla wyboru Rady Miejskiej w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
268/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5165
Data podjęcia
2010-06-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”.
Nr aktu prawnego
269/LI/10
Status
Obowiązujący
Lp: 5166
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Nr aktu prawnego
270/LIII/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5167
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, a także informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
271/LIII/10
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5168
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia w roku 2010 długoterminowego kredytu bankowego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.:” Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu – ulice: Sobieskiego, Folwarczna, Narutowicza, Partyzantów”.
Nr aktu prawnego
272/LIII/10
Status
Zmieniony
Lp: 5169
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Nr aktu prawnego
273/LIII/10
Status
Zmieniony
Lp: 5170
Data podjęcia
2010-07-09
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
W sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
274/LIII/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji