ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XLVII/346/22
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XLVII/345/22
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XLVII/344/22
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-12-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XLVII/343/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 2 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
154/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnych
Nr aktu prawnego
153/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
152/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XLVI/342/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
XLVI/341/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanej przy wyliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
XLVI/340/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji