ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków na rok 2023
Nr aktu prawnego
15/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-01-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie Powołania Komisji Przetargowej dla zadania pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Szydłowiec”
Nr aktu prawnego
14/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań własnych gminy w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
13/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i klasy I publicznej szkoły podstawowej
Nr aktu prawnego
12/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych oraz oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
11/23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-01-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
10/23
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych
Nr aktu prawnego
9/23
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
8/23
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2023 rok
Nr aktu prawnego
7/23
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok
Nr aktu prawnego
6/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji