ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
115/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
114/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/236/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/234/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXII/233/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXII/232/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 8
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXXII/231/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 9
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2021 rok oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 22 515,54 zł.
Nr aktu prawnego
XXXII/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 rok oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 18 944,95 zł.
Nr aktu prawnego
XXXII/229/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji