ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 126/1 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
62/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
61/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
60/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Szydłowiec za 2022 rok
Nr aktu prawnego
59/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji rozpatrującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku
Nr aktu prawnego
57/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Referenta Biura Rady Miejskiej w Szydłowcu w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
55/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
54/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
53/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”
Nr aktu prawnego
LI/385/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Szydłowiec”
Nr aktu prawnego
LI/384/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji