ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXX/217/21
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodu
Nr aktu prawnego
XXX/216/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXX/215/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Wysocko oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Wysocko
Nr aktu prawnego
XXX/214/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
70/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
66/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
65/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
61/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Szydłowcu oznaczonych numerami działek 203 i 3719
Nr aktu prawnego
60/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXX/213/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji