ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXVII/272/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 32
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXXVII/271/21
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
XXXVII/270/21
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021
Nr aktu prawnego
XXXVII/269/21
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXVII/268/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 36
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXVII/267/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 37
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2022 r.
Nr aktu prawnego
XXXVI/266/21
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, określenia inkasentów, terminu płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXXVI/265/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 39
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek
Nr aktu prawnego
XXXVI/264/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 40
Data podjęcia
2021-12-10
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXVI/263/21
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji