ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXV/262/21
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi na działalność pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXXV/261/21
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXV/260/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXV/259/21
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z członkostwa w „Mazowieckim Stowarzyszeniu Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”
Nr aktu prawnego
XXXV/258/21
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Sadek oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Sadek
Nr aktu prawnego
XXXV/257/21
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXV/256/21
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXV/255/21
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia na terenie Gminy Szydłowiec ośrodka wsparcia pod nazwą Klub „Senior +”
Nr aktu prawnego
XXXV/254/21
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-11-22
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXXV/253/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji