ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXIV/242/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 62
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej pod nazwą „Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec”
Nr aktu prawnego
XXXIII/241/21
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Szydłowiec, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich
Nr aktu prawnego
XXXIII/240/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 64
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXIII/239/21
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXIII/238/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 66
Data podjęcia
2021-09-03
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXIII/237/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 67
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/236/21
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/235/21
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Edukacja
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXII/234/21
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szydłowiec na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXII/233/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji