ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Szydłowcu oraz utworzenia jednostki budżetowej Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XXXII/232/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 72
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach wchodzących w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXXII/231/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 73
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2021 rok oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 22 515,54 zł.
Nr aktu prawnego
XXXII/230/21
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania za 2020 rok oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 18 944,95 zł.
Nr aktu prawnego
XXXII/229/21
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia zgody przez Radę Miejską w Szydłowcu na zastosowanie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych w postaci rozłożenia na raty należności z tytułu administrowania pomieszczeniami Gminy Szydłowiec wynikających z not obciążeniowych oraz umorzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w łącznej kwocie 38 100,88 zł.
Nr aktu prawnego
XXXII/228/21
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXII/227/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 77
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXII/226/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 78
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie działań w ramach PROW na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXII/225/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szydłowca absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XXXI/224/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Burmistrza Szydłowca z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXI/223/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji