ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Szydłowca
Nr aktu prawnego
XXXI/222/21
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Szydłowcu nr XXVIII/199/21 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szydłowiec w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXI/221/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 83
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Szydłowiec wraz z przeprowadzeniem postępowania o zawarcie umowy koncesji na usługi zgodnie z ustawą z dnia 21 października 2016 r., o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi w zakresie administrowania Kinem Górnik zmodernizowanym w wyniku realizacji projektu pt. „ Rozwój Aktywności Społeczno Gospodarczej Obszarów Rewitalizowany ch poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”
Nr aktu prawnego
XXXI/220/21
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2021 Nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXI/219/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 85
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/194/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2021 - 2034
Nr aktu prawnego
XXXI/218/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 86
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXX/217/21
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Pomoc społeczna
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodu
Nr aktu prawnego
XXX/216/21
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy Szydłowiec na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXX/215/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Wysocko oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Wysocko
Nr aktu prawnego
XXX/214/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu
Nr aktu prawnego
XXX/213/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji