ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Szydłowca w przedmiocie sprawowania zarządu drogami publicznymi
Nr aktu prawnego
XXXIX/291/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Ochrona Środowiska
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowiec na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025 - 2028
Nr aktu prawnego
XXXIX/290/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szydłowiec dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Szydłowcu realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych
Nr aktu prawnego
XXXIX/289/22
Status
Nieważny
Lp: 84
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Szydłowiec biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XXXIX/288/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatu Szydłowieckiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/287/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
XXXIX/286/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru sołectwa Szydłówek I
Nr aktu prawnego
XXXIX/285/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
XXXIX/284/22
Status
Uchylony
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
XXXIX/283/22
Status
Zmieniony
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-14
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2022 Nr XXXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXXIX/282/22
Status
Akt jednorazowy

Nawigacja między stronami listy informacji