ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
134/22
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie czasowego wyłączenia z użytkowania placu zabaw w Parku Radziwiłłowskim
Nr aktu prawnego
133/22
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
132/22
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
131/22
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
130/22
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
129/22
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 175/20 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
128/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 98
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/22 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z finansowaniem lub dofinansowaniem realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim
Nr aktu prawnego
127/22
Status
Akt jednorazowy
Lp: 99
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
126/22
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w Szydłowcu oznaczonej numerami działek 4113 i 4749 na rzecz współwłaściciela
Nr aktu prawnego
125/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji