ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2801
Data podjęcia
2010-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej pod parking, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica i Jachowskiego na okres 10 lat i powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
85/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2802
Data podjęcia
2010-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31 października 2010 roku.
Nr aktu prawnego
86/OC/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2803
Data podjęcia
2010-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
87/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2804
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
88/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2805
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
89/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2806
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
90/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2807
Data podjęcia
2010-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
91/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2808
Data podjęcia
2010-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod usługi komercyjne, bez możliwości lokalizacji funkcji mieszkalnictwa, zakładów żywienia i usług gastronomii oraz składowania i handlu artykułami żywnościowymi, położonych w Szydłowcu przy ul. Staszica i powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
92/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2809
Data podjęcia
2010-09-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert cenowych złożonych na realizację zadania „Modernizacja systemu alarmowego w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu wraz z monitorowaniem obiektów urzędu”.
Nr aktu prawnego
93/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2810
Data podjęcia
2010-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
94/2010
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji