ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-04-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadań własnych gminy w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
45/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
44/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-04-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia kwoty środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec na 2023 r.
Nr aktu prawnego
43/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
Nr aktu prawnego
42/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
41/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie
Nr aktu prawnego
40/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
39/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
38/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia oddziału przygotowawczego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
37/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
36/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji