ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2022
Nr aktu prawnego
4/22
Status
Zmieniony
Lp: 82
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2022 rok
Nr aktu prawnego
3/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 43/21 Burmistrza Szydłowca z dnia 10 marca 2021r. i Nr 164/21 z dnia 13 października 2021r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
2/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu Komisji ds. Stypendiów Sportowych, Nagród i Wyróżnień
Nr aktu prawnego
1/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Nr 107/21 z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Nr aktu prawnego
210/21
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021
Nr aktu prawnego
209/21
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej oznaczonej numerem działki 5772/16
Nr aktu prawnego
208/21
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdziechowie gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 232/1 i 232/4 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
207/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
206/21
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu w Wydziale Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju
Nr aktu prawnego
205/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji