ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 173/21 Burmistrza Szydłowca z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu do rozpoznania możliwości przetwarzania bioodpadów we własnej instalacji
Nr aktu prawnego
188/21
Status
Akt jednorazowy
Lp: 2
Data podjęcia
2021-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
187/21
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
186/21
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 232/1 i 232/4
Nr aktu prawnego
185/21
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji do przejęcia pomieszczeń zajmowanych przez Operatora Zamku Catering Ok Maciej Sałek
Nr aktu prawnego
184/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na 2022r. oraz projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2035
Nr aktu prawnego
183/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nie wykonywania prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
182/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 5699/20 położonej w Szydłowcu na rzecz właściciela sąsiedniej działki nr 5699/11
Nr aktu prawnego
181/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej, na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty zabudowy usługowej oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
180/21
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej położonej w Sadku gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 584 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
179/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji