Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szydłowcu Raportu o stanie Gminy Szydłowiec za 2022 rok
Nr aktu prawnego
69/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w III przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232/3
Nr aktu prawnego
68/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
67/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 232/1 i 232/4
Nr aktu prawnego
66/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji opiniującej kandydatów na stanowisko Samodzielnego referenta w Referacie Gospodarki Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
65/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szydłowieckim Centrum Kultury- Zamek w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
64/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Rady Miejskiej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
LII/391/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Wybory
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Wola Korzeniowa
Nr aktu prawnego
LII/390/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Podatki i opłaty
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
LII/389/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 10
Data podjęcia
2023-05-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2023
Nr aktu prawnego
LII/388/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji