Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5141
Data podjęcia
2010-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
33/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5142
Data podjęcia
2010-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
34/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5143
Data podjęcia
2010-04-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
35/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5144
Data podjęcia
2010-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2009 Burmistrza Szydłowca z dnia 5 października 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr aktu prawnego
36/2010
Status
Zmieniony
Lp: 5145
Data podjęcia
2010-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
37/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5146
Data podjęcia
2010-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Szydłowiec.
Nr aktu prawnego
38/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5147
Data podjęcia
2010-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pracownikom dnia wolnego od pracy w związku z przypadającym w sobotę świętem 1 maja – Święto Pracy.
Nr aktu prawnego
39/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5148
Data podjęcia
2010-05-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2010.
Nr aktu prawnego
40/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5149
Data podjęcia
2010-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010.
Nr aktu prawnego
41/2010
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5150
Data podjęcia
2010-05-21
Grupa tematyczna
Regulamin
Tytuł aktu
W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO.
Nr aktu prawnego
42/2010
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji