Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 5161
Data podjęcia
2010-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie: powołania Komisji w celu przekazania majątku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szydłowcu.
Nr aktu prawnego
81/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5162
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie: zobowiązania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziechowie do udostępniania mieszkańcom obiektu sportowego.
Nr aktu prawnego
82/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5163
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.:„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków sanitarnych w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec ”, w ramach o przyznanie pomocy Nr 00027-6921-UM0700192/09 RW.II./ES/0219.5-171/09 w dniu 25.05.2010r.
Nr aktu prawnego
83/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5164
Data podjęcia
2010-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przyjęcia polityki rachunkowości dla realizowanego projektu pn.:„ Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej ”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu I „ Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości Na Mazowszu” , Działania 1.3 „Kompleksowe Przygotowanie Terenów Pod Działalność Gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Nr aktu prawnego
84/2010
Status
Zmieniony
Lp: 5165
Data podjęcia
2010-09-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej pod parking, położonej w Szydłowcu przy ul. Staszica i Jachowskiego na okres 10 lat i powołania komisji przetargowej.
Nr aktu prawnego
85/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5166
Data podjęcia
2010-09-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31 października 2010 roku.
Nr aktu prawnego
86/OC/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5167
Data podjęcia
2010-09-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
87/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5168
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
88/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5169
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
89/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 5170
Data podjęcia
2010-09-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania Komisji Przetargowej.
Nr aktu prawnego
90/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji