Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-11-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Nr aktu prawnego
139/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Szydłowiec w jednostce Urząd Miejski w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
138/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
137/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-10-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 126/1 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
136/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-10-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 126/1
Nr aktu prawnego
135/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-10-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu dotyczącej przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Nr aktu prawnego
134/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-10-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie czasowego wyłączenia z użytkowania placu zabaw w Parku Radziwiłłowskim
Nr aktu prawnego
133/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-10-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
132/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku do obsługi dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Nr aktu prawnego
131/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu na rzecz Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
130/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji