Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza Szydłowca

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Budżet
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
L/372/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 52
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ul. Wschodniej oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
36/23
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu oznaczonej numerem działki 2248/2 oraz powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
35/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, położonej w Szydłowcu
Nr aktu prawnego
34/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury
Nr aktu prawnego
33/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-03-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Wola Korzeniowa
Nr aktu prawnego
31/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 58/17 Burmistrza Szydłowca z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie gospodarki transportowej oraz określenia norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe i sprzęt silnikowy będący na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
30/23
Status
Akt jednorazowy
Lp: 58
Data podjęcia
2023-03-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023
Nr aktu prawnego
29/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
28/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Szydłowiec
Nr aktu prawnego
27/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji