ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na wycinkę drzewaDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na wycinkę drzewa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na wycinkę drzewa

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2011-01-21 13:07:28

Termin załatwienia

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec

Telefon kontaktowy

48 617-86-53

Adres e-mail

Błąd!

Miejsce odbioru

ul. Wschodnia 19, 26-500 Szydłowiec

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew
  • dokument potwierdzający tytuł prawny władania nieruchomością (akt własności ziemi, odpis z Księgi Wieczystej itp.)
  • jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości.

Czas realizacji

1 miesiąc

Opłaty

 Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) .

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Burmistrza Szydłowca. Odwołanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Rynek Wielki 1, 26 – 500 Szydłowiec. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Podstawa prawna

 
  • art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.).
  • art. 4 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225, poz. 1635).
  • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2007 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów, oraz kar za zniszczenie zieleni (M.P. z 2007 roku Nr 77, poz. 828).

Załączniki

  • Wniosek (PDF, 77.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-01-21 13:07:20 | Data wytworzenia informacji: 2011-01-21 | Formularz wniosku o wycinkę.
« powrót do poprzedniej strony