ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennegoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji

Ogłoszono dnia: 2020-03-16 10:08:00

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Andrzej Darczuk

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Szydłowcu

Telefon kontaktowy

48 617-86-47

Sposób załatwienia

Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowiec

Miejsce odbioru

Zaświadczenie zostanie wysłane na adres wnioskodawcy

Czas realizacji

7 dni

Opłaty

  • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł
  • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
  • Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Podstawa prawna

  • Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego
  • Art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony