Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2015-02-13 08:41:04

Termin załatwienia

do 7 dni od daty wniesienia podania.

Osoba kontaktowa

Bożena Pawlikowska

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich, pl. Rynek Wielki 1, Ratusz, p.3 (wejście z rynku).

Telefon kontaktowy

48 617-86-44

Sposób załatwienia

Zaświadczenie można odebrać osobiście lub doręczenie następuje za pośrednictwem poczty.

Miejsce odbioru

pl. Rynek Wielki 1, parter

Wymagane Dokumenty

  • podanie,
  • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
  • dowód dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty

opłata skarbowa – 17 zł.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Formularz podania o wydanie zaświadczenia dostępny w Wydziale Spraw Obywatelskich.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.04.1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r, Nr 139, poz. 993 ze zm.).