ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:09:53 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 14.01.2022 r., znak: GN.6853.1.2022.TB informujące o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 143005_5.0003 Hucisko, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, oznaczonej jako działki nr Robert Kamienik
13:08:47 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 14.01.2022 r., znak: GN.6853.27.2021.TB informujące o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 143005_5.0001 Ciechostowice, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, oznaczonych jako działki nr Robert Kamienik
13:07:37 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 14.01.2022 r. , znak: GN.6853.28.2021.TB informujące o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w obrębie 143005_5.0008 Majdów, jednostka ewidencyjna 143005_5 Szydłowiec obszar wiejski, oznaczonych jako działki nr Robert Kamienik
11:58:17 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wyłonienie operatora "Kina Górnik" w Szydłowcu Robert Kamienik
11:41:54 Upublicznienie elementu informacja Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Rodzinną Akademię Sportu Robert Kamienik
11:18:02 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 15/22 Robert Kamienik
11:16:33 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Załącznik - Nazwa elementu do którego przynależy: 14/22 Robert Kamienik
11:13:34 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 14/22 Robert Kamienik
10:59:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Odchowalnia drobiu oraz kurnik do hodowli kur niosek w systemie wolno-wybiegowym zlokalizowane w miejscowości Krzcięcin gm. Szydłowiec, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie" Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-01-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:06:03 Upublicznienie elementu informacja Rekrutacja do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony