ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:50:09 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 652 w obrębie Omięcin, Gmina Szydłowiec" Robert Kamienik
10:58:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "Wydobycie kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych w obrębie Szydłowiec miasto gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki na działkach 1220/1, 1221, 1222, 1223, 1224/1” Robert Kamienik
10:55:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa fermy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 652 w obrębie Omięcin, Gmina Szydłowiec" Robert Kamienik
10:43:42 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego Robert Kamienik
10:39:22 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 90/22 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-06-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:49:58 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec Robert Kamienik
11:31:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Szydłowca o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Gospodarstwo Hodowlane w Omięcinie" Robert Kamienik
10:28:49 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana urządzeń grzewczych oraz montaż pomp ciepła instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych Robert Kamienik
10:27:02 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec, na działce nr ewid. gruntu 346, 415 Robert Kamienik
10:24:03 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 gmina Szydłowiec Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony