ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:07:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o ponownym rozpatrzeniu wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. "SZY4404A", zlokalizowanej na części działki nr ewid. 31 w miejscowości Zastronie Robert Kamienik
13:01:02 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec Robert Kamienik
12:51:36 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie – Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w celu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Gospodarstwo Hodowlane w Omięcinie o nr ew. 255, 256, 257, 258, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki.” Robert Kamienik
12:23:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana urządzeń grzewczych w ramach realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec Robert Kamienik
12:15:06 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana urządzeń grzewczych w ramach realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec Robert Kamienik
11:00:38 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec” Robert Kamienik
11:00:38 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz solarnych w ramach realizacji projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec” Robert Kamienik
08:33:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana urządzeń grzewczych w ramach realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2021-06-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:20:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2021-06-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:51:22 Upublicznienie elementu dokument Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony