ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:48:11 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec Robert Kamienik
11:08:24 Edycja elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie nr 77/21 - Nazwa elementu do którego przynależy: 77/21 Robert Kamienik
07:49:12 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 86/21 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2021-06-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:48:39 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec Robert Kamienik
19:47:33 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec Robert Kamienik
19:44:14 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana urządzeń grzewczych w ramach realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2021-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:10:07 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 400583W – ul. Polanki w Szydłowcu Robert Kamienik
12:08:21 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi na pytania do SIWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec Robert Kamienik
10:01:48 Upublicznienie elementu informacja Ocena obszarowa jakości wody dla obszaru zaopatrzenia w wodę w gminie Szydłowiec za rok 2020 Robert Kamienik
08:49:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec" Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony