ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:49:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec" Robert Kamienik
08:49:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec" Robert Kamienik
08:49:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec" Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2021-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:28:49 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2020 Robert Kamienik
08:25:42 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży Robert Kamienik
08:22:55 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wykazie nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży Robert Kamienik
08:18:00 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 85/21 Robert Kamienik
08:16:04 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 84/21 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2021-05-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:19:35 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV, zlokalizowana w miejscowości Zdziechów Robert Kamienik
14:18:15 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej średniego napięcia, linii kablowej niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej kontenerowej, zlokalizowana w miejscowości Zdziechów Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony