ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:23:48 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w roku 2021 Robert Kamienik
12:14:43 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2021 Robert Kamienik
12:07:43 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 82/21 Robert Kamienik
11:48:21 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana urządzeń grzewczych w ramach realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec Robert Kamienik
11:44:39 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Wymiana urządzeń grzewczych w ramach realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec Robert Kamienik
07:49:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec" Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2021-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:23:30 Edycja elementu Akty prawne - załącznik 70/21 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2021-05-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:35:48 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wykazie 216/240 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży Robert Kamienik
15:35:30 Edycja elementu załącznik do informacji Informacja o wykazie 216/240 części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży Robert Kamienik
15:35:11 Edycja elementu Akty prawne - załącznik 81/21 Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony