ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:44:24 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zakup ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby WGKiZD Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Robert Kamienik
09:39:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych w obrębie Szydłówek, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki na działce 116/1” Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2023-05-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:37 Edycja elementu załącznik do informacji Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szydłowiec - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Robert Kamienik
14:40:20 Edycja elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Robert Kamienik
14:34:41 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 53/23 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2023-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:39:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 3561W w miejscowości Omięcin o długości 1837,90 m. na terenie gminy Szydłowiec” Robert Kamienik
14:35:27 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi wewnętrznej, działka dr. nr 263 w m. Zastronie, o długości ok. 110 m, dla zadania budżetowego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec (nr działki 263) – poprawa infrastruktury drogowej” Robert Kamienik
14:29:20 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 3.e./302/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szydłowiec za rok 2022 Robert Kamienik
14:24:43 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 33/23 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2023-05-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:16:26 Edycja elementu załącznik do informacji Lista - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu przy ulicy Wschodniej Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony