ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:21:42 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 121/20 Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2022-11-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:03 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232/3 Robert Kamienik
14:14:08 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 915 i 916 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 913 Robert Kamienik
14:05:14 Upublicznienie elementu informacja Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok Robert Kamienik
13:23:35 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec oznaczonych numerami działek 912 i 914 wraz z udziałem w drodze wewnętrznej oznaczonej numerem działki 913 Robert Kamienik
12:28:15 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 3.d./283/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Szydłowca informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku Robert Kamienik
12:19:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Szydłowieckiego o złożeniu zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8.KDD - od ulicy Różanej do drogi wojewódzkiej nr 727 (u;. Kościuszki) Robert Kamienik
11:04:32 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Uchwała o powołaniu Skarbnika Gminy - Nazwa elementu do którego przynależy: Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.400.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego Robert Kamienik
10:43:56 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Formularz dotyczący finansowania i zabezpieczeń - Nazwa elementu do którego przynależy: Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.400.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego Robert Kamienik
10:42:47 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Udzielenie Gminie Szydłowiec długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4.400.000,00 zł. na częściowe sfinansowanie planowanego w 2022 roku deficytu budżetowego Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony