ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-06-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:09 Upublicznienie elementu informacja Wyciąg z ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Świerczek Robert Kamienik
14:57:18 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 89/21 Robert Kamienik
14:57:05 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 74/21 Robert Kamienik
13:48:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym Robert Kamienik
11:14:08 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy i rozbudowy drogi gminnej Nr 400507 W w miejscowości Hucisko Robert Kamienik
09:21:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec" Robert Kamienik
09:21:03 Deaktywacja elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec" Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2021-06-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:14:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec Robert Kamienik
14:13:21 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja o wysokości kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa ulic Robert Kamienik
14:11:52 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie Gminy Szydłowiec w 2021 r. Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji