Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia na kablową wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej oraz złączy kablowych, zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 344 obręb Jankowic, nr ewid. 184, 177, 343, 262, 231, 344 obręb Wysocko oraz nr ewid. 371, 373, 288, 380, 216 obręb Rybianka Robert Kamienik
12:15:33 Upublicznienie elementu informacja Decyzja Starosty Szydłowieckiego GN.6622.1.2018 z dnia 2.01.2023 r. w sprawie zatwierdzenia projektu scalania gruntów obiektu "Szydłowiec (Kompleks przy ulicy Leśnej)”, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2023-01-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:42:39 elementu informacja Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2016-2025 - status archiwalny Robert Kamienik
15:42:39 elementu informacja Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2014-2025 - status archiwalny Robert Kamienik
15:42:28 Upublicznienie elementu informacja Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2023 - 2035 Robert Kamienik
15:39:12 elementu informacja Budżet 2022 - status archiwalny Robert Kamienik
15:39:03 elementu informacja Budżet 2022 - status aktualny Robert Kamienik
15:38:56 Upublicznienie elementu informacja Budżet 2023 Robert Kamienik
15:24:59 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLVIII/359/22 Robert Kamienik
15:16:02 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLVIII/358/22 Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji