Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:07:53 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku „Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin z terenu Gminy Szydłowiec” Robert Kamienik
10:01:28 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku „Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Szydłowiec” Robert Kamienik
09:56:46 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku „Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec” Robert Kamienik
09:50:53 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku „Organizacja różnorodnych form wypoczynku w okresie ferii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec, w tym z rodzin dysfunkcyjnych” Robert Kamienik
09:13:29 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 59/23 Robert Kamienik
08:12:23 elementu informacja Sprawozdania za I kwartał 2022 roku - status archiwalny Robert Kamienik
08:12:10 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdania za I kwartał 2023 roku Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2023-05-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:04:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Szydłowca o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych w obrębie Szydłówek, gmina Szydłowiec, powiat szydłowiecki na działkach o nr 82/1, 83/2, 84/2 Robert Kamienik
17:00:29 Upublicznienie elementu informacja Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu, która odbędzie się 19 maja 2023 r. o godzinie 13:30 w sali konferencyjnej Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego w Szydłowcu, ul. Kolejowa 9B Robert Kamienik

Zmiany z dnia: 2023-05-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:24:00 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 49/23 Robert Kamienik

Nawigacja między stronami listy informacji