ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1755
Mapa 50269
Statut 31843
Strategia rozwoju 15568
Gminny Program Rewitalizacji 19402
Sołectwa 90225
Regulamin utrzymania czystości i porządku 20688
Program Wspierania Rodziny 11570
Program Poprawy Bezpieczeństwa 7298
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 4796
Program Ochrony Środowiska 5613
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 51000
Skład Rady Miejskiej 28749
Biuro Rady Miejskiej 18304
Dyżury radnych 116951
Sesje Rady Miejskiej 601179
Transmisja obrad 20364
Nagrania obrad 60294
Plan pracy Rady Miejskiej 104483
Komisje stałe 419736
Posiedzenia komisji 1966
Sprawozdania 22621
Uchwały 6342222
Imienne wykazy głosowań 54617
Interpelacje i zapytania 36056
Władze Gminy 41444
Burmistrz Szydłowca 35533
Zastępca Burmistrza 27285
Sekretarz Gminy 19236
Skarbnik Gminy 20104
Finanse Gminy 34714
Budżet 81793
Sprawozdania budżetowe 231639
Sprawozadnia finansowe gminy 4878
Sprawozdania finansowe urzędu 4605
Sprawozdania placówek oświatowych 5501
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 7404
Opinie RIO 193286
Protokoły kontroli 27021
Prognoza długu 16086
WPF 19185
Pomoc publiczna 9152
Schemat kontroli podatkowych 3049
Urząd Miejski 77340
Regulamin organizacyjny 38666
Sprawy 188034
Wydział Organizacyjny 22080
Wydział Finansowy 23063
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 23556
Interpretacje indywidualne 5898
Wydział Informacji i Promocji 19152
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 26875
Wydział Spraw Obywatelskich 26358
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 20978
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 18103
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 8272
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 52075
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7497
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 7711
Stanowisko ds. BHP i p.poż 7432
Audytor wewnętrzny 7593
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3154
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4293
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5989
Gminny Koordynator Sportu 8515
Kontrole i audyty 4550
Komunikaty i ogłoszenia 2148616
Ocena jakości wody 91566
Zakup węgla 1348
Wybory 254382
Państwowa Komisja Wyborcza 1167
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 37808
Wybory Samorządowe 2018 39088
Wybory Parlamentarne 2015 14899
Wybory prezydenckie 2015 34752
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 229
Wybory samorządowe 2014 52841
Zamówienia publiczne 767424
Aktualne 692424
W toku 516622
Archiwalne 618454
Unieważnione 0
Wyniki 630502
Wyniki innych postępowań 464461
Plany postępowań 7695
Do 130 tys. zł 74143
Co i jak załatwić 364017
Wydziały 194880
Sprawy 277646
Wyszukaj 2392
Zagospoarowanie przestrzenne 1078
eUrząd 3292
Ogłoszenia o pracy 245047
Aktualne 80282
W toku 119471
Wyniki 421298
Unieważnione 30344
Ochrona środowiska 71236
Baza danuch OOŚ 18307
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 13844
Regulamin utrzymania czystości i porządku 13106
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 15963
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 77666
Opłata produktowa 6733
Badania wody 1325
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 11717
Informacje o poziomach recyklingu 11441
Program Ochrony Środowiska 5584
Oświadczenia majątkowe 1041319
Akty prawne 6184064
Uchwały Rady Miejskiej 6568814
Zarządzenia Burmistrza 6542685
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 837
Dziennik Ustaw 1048
Monitor Polski 856
Prawo UE 1075
Jednostki Organizacyjne 46371
MOPS 23234
SCK ZAMEK 19585
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 39010
Szkoły i przedszkola 2116
Miejski Zespół Żłobków 9616
Ciepłownia Miejska 20326
Wodociągi i Kanalizacja 17499
Organizacje Pozarządowe 469789
Rejestry i ewidencje 18989
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 11256
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 7681
Rejestr informacji o środowisku 6509
Rejestr instytucji kultury 6317
Zgromadzenia publiczne 68798
Informacje o zgomadzeniach 43875
Oświata 71881
Zadania Gminy w zakresie oświaty 40972
Wykaz placówek oświatowych 51246
Dokształcanie młodocianych 13490
Strategia Rozwoju Oświaty 15788
Rekrutacja 104062
Ponowne wykorzystywanie 3650
Ochrona danych osobowych 43751
Petycje 5048
Konsultacje społeczne 125792
Pomoc prawna 10244
Deklaracja dostępności 9534
Koordynator ds. dostępności 1751

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3209005
Redakcja biuletynu 10595
Mapa serwisu 9612
Statystyki 10479
Instrukcja 13441
TELEFONY 73812
Kanał RSS 6356
« powrót do poprzedniej strony