ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1740
Mapa 45417
Statut 27705
Strategia rozwoju 13736
Gminny Program Rewitalizacji 16913
Sołectwa 70644
Regulamin utrzymania czystości i porządku 16994
Program Wspierania Rodziny 9686
Program Poprawy Bezpieczeństwa 6178
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 4195
Program Ochrony Środowiska 4536
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 46364
Skład Rady Miejskiej 25378
Biuro Rady Miejskiej 16089
Dyżury radnych 67862
Sesje Rady Miejskiej 446625
Transmisja obrad 14387
Nagrania obrad 39844
Plan pracy Rady Miejskiej 57716
Komisje stałe 308442
Posiedzenia komisji 1556
Sprawozdania 18507
Uchwały 4935030
Imienne wykazy głosowań 36242
Interpelacje i zapytania 25094
Władze Gminy 38149
Burmistrz Szydłowca 30850
Zastępca Burmistrza 23988
Sekretarz Gminy 17210
Skarbnik Gminy 17976
Finanse Gminy 31726
Budżet 73341
Sprawozdania budżetowe 167641
Sprawozadnia finansowe gminy 2936
Sprawozdania finansowe urzędu 2884
Sprawozdania placówek oświatowych 3343
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 4615
Opinie RIO 131322
Protokoły kontroli 23840
Prognoza długu 13374
WPF 16035
Pomoc publiczna 6362
Schemat kontroli podatkowych 2098
Urząd Miejski 71104
Regulamin organizacyjny 32835
Sprawy 156881
Wydział Organizacyjny 19537
Wydział Finansowy 20435
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 20204
Interpretacje indywidualne 5205
Wydział Informacji i Promocji 16686
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 23492
Wydział Spraw Obywatelskich 23001
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 17763
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 14835
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 6939
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 48370
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 6109
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 6360
Stanowisko ds. BHP i p.poż 6165
Audytor wewnętrzny 6320
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2204
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2940
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4704
Gminny Koordynator Sportu 6984
Kontrole i audyty 3530
Komunikaty i ogłoszenia 1697320
Ocena jakości wody 48077
Wybory 147753
Państwowa Komisja Wyborcza 780
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 27211
Wybory Samorządowe 2018 28959
Wybory Parlamentarne 2015 11082
Wybory prezydenckie 2015 29274
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 215
Wybory samorządowe 2014 44849
Zamówienia publiczne 629344
Aktualne 569442
W toku 411978
Archiwalne 507898
Unieważnione 0
Wyniki 517783
Wyniki innych postępowań 370554
Plan zamówień 4607
Do 30 tys. euro 45439
Co i jak załatwić 310201
Wydziały 161047
Sprawy 237386
Wyszukaj 1701
eUrząd 1063
Ogłoszenia o pracy 224269
Aktualne 73179
W toku 111057
Wyniki 374427
Unieważnione 24226
Ochrona środowiska 49927
Baza danuch OOŚ 15254
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 12061
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11960
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 13840
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 67223
Opłata produktowa 5836
Badania wody 327
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 8085
Informacje o poziomach recyklingu 8127
Program Ochrony Środowiska 3479
Oświadczenia majątkowe 915240
Akty prawne 4926179
Uchwały Rady Miejskiej 5083784
Zarządzenia Burmistrza 5041546
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 810
Dziennik Ustaw 989
Monitor Polski 840
Prawo UE 201
Jednostki Organizacyjne 40172
MOPS 20925
SCK ZAMEK 16562
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 34335
Szkoły i przedszkola 2025
Miejski Zespół Żłobków 8028
Ciepłownia Miejska 17836
Wodociągi i Kanalizacja 15125
Organizacje Pozarządowe 348690
Rejestry i ewidencje 17119
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8769
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6488
Rejestr informacji o środowisku 5384
Rejestr instytucji kultury 4372
Zgromadzenia publiczne 32909
Informacje o zgomadzeniach 17164
Oświata 48832
Zadania Gminy w zakresie oświaty 35728
Wykaz placówek oświatowych 44415
Dokształcanie młodocianych 12324
Strategia Rozwoju Oświaty 13364
Rekrutacja 61810
Ponowne wykorzystywanie 3050
Ochrona danych osobowych 28782
Petycje 3182
Konsultacje społeczne 69252
Pomoc prawna 5591
Deklaracja dostępności 4466
Koordynator ds. dostępności 810

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2719146
Redakcja biuletynu 9727
Mapa serwisu 8786
Statystyki 9544
Instrukcja 11975
TELEFONY 65264
Kanał RSS 5577
« powrót do poprzedniej strony