ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1727
Mapa 42567
Statut 24533
Strategia rozwoju 12546
Gminny Program Rewitalizacji 14657
Sołectwa 56821
Regulamin utrzymania czystości i porządku 14606
Program Wspierania Rodziny 8557
Program Poprawy Bezpieczeństwa 5522
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 3552
Program Ochrony Środowiska 3534
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 43687
Skład Rady Miejskiej 23257
Biuro Rady Miejskiej 14135
Dyżury radnych 30086
Sesje Rady Miejskiej 338604
Transmisja obrad 11545
Nagrania obrad 28499
Plan pracy Rady Miejskiej 24074
Komisje stałe 227243
Posiedzenia komisji 1291
Sprawozdania 16076
Uchwały 4024288
Imienne wykazy głosowań 26239
Interpelacje i zapytania 19652
Władze Gminy 36066
Burmistrz Szydłowca 28072
Zastępca Burmistrza 21551
Sekretarz Gminy 15681
Skarbnik Gminy 16158
Finanse Gminy 29820
Budżet 66025
Sprawozdania budżetowe 129471
Sprawozadnia finansowe gminy 2022
Sprawozdania finansowe urzędu 1933
Sprawozdania placówek oświatowych 2244
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 3135
Opinie RIO 97190
Protokoły kontroli 21448
Prognoza długu 12105
WPF 14502
Pomoc publiczna 4899
Schemat kontroli podatkowych 1534
Urząd Miejski 66750
Regulamin organizacyjny 28978
Sprawy 139113
Wydział Organizacyjny 17760
Wydział Finansowy 18078
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 18076
Interpretacje indywidualne 4729
Wydział Informacji i Promocji 14963
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 21068
Wydział Spraw Obywatelskich 20833
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 15757
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 12483
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 5975
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 46089
Stanowisko ds. zamówień publicznych 5344
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 5250
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 5450
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 1578
Stanowisko ds. BHP i p.poż 5343
Audytor wewnętrzny 5403
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1639
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2067
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4167
Gminny Koordynator Sportu 6000
Kontrole i audyty 2922
Komunikaty i ogłoszenia 1387056
Ocena jakości wody 23141
Wybory 91651
Państwowa Komisja Wyborcza 765
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 19932
Wybory Samorządowe 2018 23303
Wybory Parlamentarne 2015 8662
Wybory prezydenckie 2015 25372
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 198
Wybory samorządowe 2014 39077
Zamówienia publiczne 556584
Aktualne 476205
W toku 346476
Archiwalne 441256
Unieważnione 0
Wyniki 446798
Wyniki innych postępowań 316545
Plan zamówień 2937
Do 30 tys. euro 31602
Co i jak załatwić 275513
Wydziały 141179
Sprawy 208482
Wyszukaj 1595
Ogłoszenia o pracy 208369
Aktualne 68284
W toku 104769
Wyniki 339105
Unieważnione 20029
Akty prawne 4108723
Uchwały Rady Miejskiej 4128479
Zarządzenia Burmistrza 4122840
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 691
Dziennik Ustaw 782
Monitor Polski 770
Prawo UE 189
Ochrona środowiska 42432
Baza danuch OOŚ 13410
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 10959
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11193
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 12463
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 59675
Opłata produktowa 5268
Badania wody 321
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 5973
Informacje o poziomach recyklingu 6290
Program Ochrony Środowiska 2589
Oświadczenia majątkowe 828612
Oświata 41177
Zadania Gminy w zakresie oświaty 31862
Wykaz placówek oświatowych 39369
Dokształcanie młodocianych 11502
Strategia Rozwoju Oświaty 11418
Rekrutacja 32529
Jednostki Organizacyjne 36002
MOPS 18928
SCK ZAMEK 15196
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 31221
Szkoły i przedszkola 1219
Miejski Zespół Żłobków 7006
Ciepłownia Miejska 16237
Wodociągi i Kanalizacja 13754
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 15896
Organizacje Pozarządowe 275255
Rejestry i ewidencje 15957
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 7848
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5669
Rejestr informacji o środowisku 4537
Rejestr instytucji kultury 3343
Zgromadzenia publiczne 9225
Informacje o zgomadzeniach 6354
Konsultacje społeczne 27701
Ponowne wykorzystywanie 2693
Ochrona danych osobowych 20112
Petycje 2264
Pomoc prawna 3487
Deklaracja dostępności 2113
Koordynator ds. dostępności 346

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2352324
Redakcja biuletynu 9217
Mapa serwisu 8186
Statystyki 8946
Instrukcja 11061
TELEFONY 59428
Kanał RSS 5033
« powrót do poprzedniej strony