ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1756
Mapa 51603
Statut 33186
Strategia rozwoju 16101
Gminny Program Rewitalizacji 20086
Sołectwa 96719
Regulamin utrzymania czystości i porządku 21607
Program Wspierania Rodziny 12150
Program Poprawy Bezpieczeństwa 7598
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 4932
Program Ochrony Środowiska 5814
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 242
Rada Miejska 52517
Skład Rady Miejskiej 29884
Biuro Rady Miejskiej 18926
Dyżury radnych 132203
Sesje Rady Miejskiej 650910
Transmisja obrad 22207
Nagrania obrad 67215
Plan pracy Rady Miejskiej 119188
Komisje stałe 453975
Posiedzenia komisji 2073
Sprawozdania 23796
Uchwały 6787842
Imienne wykazy głosowań 59972
Interpelacje i zapytania 40310
Władze Gminy 42469
Burmistrz Szydłowca 36876
Zastępca Burmistrza 28150
Sekretarz Gminy 19776
Skarbnik Gminy 20657
Finanse Gminy 35619
Budżet 84771
Sprawozdania budżetowe 258493
Sprawozadnia finansowe gminy 5513
Sprawozdania finansowe urzędu 5245
Sprawozdania placówek oświatowych 6136
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 8227
Opinie RIO 219298
Protokoły kontroli 27980
Prognoza długu 16575
WPF 20113
Pomoc publiczna 9914
Schemat kontroli podatkowych 3298
Urząd Miejski 79188
Regulamin organizacyjny 40435
Sprawy 197794
Wydział Organizacyjny 22776
Wydział Finansowy 23830
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 24558
Interpretacje indywidualne 6077
Wydział Informacji i Promocji 19804
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 27812
Wydział Spraw Obywatelskich 27063
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 21753
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 19069
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 8604
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 52946
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 7834
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 8028
Stanowisko ds. BHP i p.poż 7744
Audytor wewnętrzny 7933
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 3399
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 4625
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 6368
Gminny Koordynator Sportu 8971
Kontrole i audyty 4811
Komunikaty i ogłoszenia 2290144
Ocena jakości wody 106089
Zakup węgla 2871
Wybory 283928
Państwowa Komisja Wyborcza 1473
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 40512
Wybory Samorządowe 2018 41701
Wybory Parlamentarne 2015 15975
Wybory prezydenckie 2015 36182
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 229
Wybory samorządowe 2014 55146
Wybory ławników 220
Zamówienia publiczne 811298
Aktualne 737553
W toku 553550
Archiwalne 657456
Unieważnione 0
Wyniki 670699
Wyniki innych postępowań 498272
Plany postępowań 8572
Do 130 tys. zł 83698
Co i jak załatwić 379991
Wydziały 204138
Sprawy 289386
Wyszukaj 2406
Zagospoarowanie przestrzenne 2011
eUrząd 3748
Ochrona środowiska 82953
Baza danuch OOŚ 18871
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 14238
Regulamin utrzymania czystości i porządku 13339
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 16419
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 80557
Opłata produktowa 6910
Badania wody 4085
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 12681
Informacje o poziomach recyklingu 12157
Program Ochrony Środowiska 6082
Oświadczenia majątkowe 1076971
Ogłoszenia o pracy 250443
Aktualne 82128
W toku 121691
Wyniki 434429
Unieważnione 32060
Akty prawne 6548297
Uchwały Rady Miejskiej 7025463
Zarządzenia Burmistrza 7016806
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 837
Dziennik Ustaw 1050
Monitor Polski 857
Prawo UE 1161
Jednostki Organizacyjne 47924
MOPS 23768
SCK ZAMEK 20332
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 40160
Szkoły i przedszkola 2121
Miejski Zespół Żłobków 10000
Ciepłownia Miejska 20983
Wodociągi i Kanalizacja 18186
Organizacje Pozarządowe 495310
Rejestry i ewidencje 19451
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 11811
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 7933
Rejestr informacji o środowisku 6758
Rejestr instytucji kultury 6833
Zgromadzenia publiczne 80100
Informacje o zgomadzeniach 54797
Oświata 84130
Zadania Gminy w zakresie oświaty 42509
Wykaz placówek oświatowych 53123
Dokształcanie młodocianych 13815
Strategia Rozwoju Oświaty 16426
Rekrutacja 118219
Ponowne wykorzystywanie 3814
Ochrona danych osobowych 47480
Petycje 5643
Konsultacje społeczne 143197
Pomoc prawna 11456
Deklaracja dostępności 10694
Koordynator ds. dostępności 1954

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3358327
Redakcja biuletynu 10826
Mapa serwisu 9798
Statystyki 10675
Instrukcja 13804
TELEFONY 76233
Kanał RSS 6546
« powrót do poprzedniej strony