ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1747
Mapa 47311
Statut 29411
Strategia rozwoju 14384
Gminny Program Rewitalizacji 17888
Sołectwa 78009
Regulamin utrzymania czystości i porządku 18332
Program Wspierania Rodziny 10282
Program Poprawy Bezpieczeństwa 6567
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 4418
Program Ochrony Środowiska 5063
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 47888
Skład Rady Miejskiej 26564
Biuro Rady Miejskiej 16982
Dyżury radnych 86858
Sesje Rady Miejskiej 501161
Transmisja obrad 16757
Nagrania obrad 47136
Plan pracy Rady Miejskiej 75357
Komisje stałe 350064
Posiedzenia komisji 1712
Sprawozdania 20048
Uchwały 5414889
Imienne wykazy głosowań 42333
Interpelacje i zapytania 28938
Władze Gminy 39358
Burmistrz Szydłowca 32694
Zastępca Burmistrza 25250
Sekretarz Gminy 18025
Skarbnik Gminy 18800
Finanse Gminy 32871
Budżet 76615
Sprawozdania budżetowe 188548
Sprawozadnia finansowe gminy 3507
Sprawozdania finansowe urzędu 3436
Sprawozdania placówek oświatowych 4047
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 5498
Opinie RIO 151326
Protokoły kontroli 25092
Prognoza długu 14502
WPF 17041
Pomoc publiczna 7305
Schemat kontroli podatkowych 2410
Urząd Miejski 73514
Regulamin organizacyjny 34724
Sprawy 167556
Wydział Organizacyjny 20433
Wydział Finansowy 21314
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 21448
Interpretacje indywidualne 5438
Wydział Informacji i Promocji 17602
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 24887
Wydział Spraw Obywatelskich 24558
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 19053
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 16069
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 7415
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 49673
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 6557
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 6851
Stanowisko ds. BHP i p.poż 6608
Audytor wewnętrzny 6769
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2502
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3420
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5156
Gminny Koordynator Sportu 7529
Kontrole i audyty 3880
Komunikaty i ogłoszenia 1848338
Ocena jakości wody 63337
Wybory 182507
Państwowa Komisja Wyborcza 781
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 31017
Wybory Samorządowe 2018 32692
Wybory Parlamentarne 2015 12434
Wybory prezydenckie 2015 31194
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 222
Wybory samorządowe 2014 47821
Zamówienia publiczne 675968
Aktualne 607733
W toku 444321
Archiwalne 540946
Unieważnione 0
Wyniki 551646
Wyniki innych postępowań 397689
Plan zamówień 5802
Do 30 tys. euro 55863
Co i jak załatwić 328913
Wydziały 172683
Sprawy 251769
Wyszukaj 1999
eUrząd 1899
Ogłoszenia o pracy 232860
Aktualne 75888
W toku 114287
Wyniki 390974
Unieważnione 26302
Ochrona środowiska 55845
Baza danuch OOŚ 16370
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 12728
Regulamin utrzymania czystości i porządku 12415
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 14587
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 71135
Opłata produktowa 6158
Badania wody 431
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 9388
Informacje o poziomach recyklingu 9338
Program Ochrony Środowiska 4233
Oświadczenia majątkowe 955546
Akty prawne 5362583
Uchwały Rady Miejskiej 5580862
Zarządzenia Burmistrza 5547480
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 821
Dziennik Ustaw 1029
Monitor Polski 846
Prawo UE 441
Jednostki Organizacyjne 42189
MOPS 21815
SCK ZAMEK 17729
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 36034
Szkoły i przedszkola 2086
Miejski Zespół Żłobków 8646
Ciepłownia Miejska 18603
Wodociągi i Kanalizacja 15830
Organizacje Pozarządowe 416650
Rejestry i ewidencje 17840
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 9779
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 6934
Rejestr informacji o środowisku 5830
Rejestr instytucji kultury 5038
Zgromadzenia publiczne 46546
Informacje o zgomadzeniach 25795
Oświata 54742
Zadania Gminy w zakresie oświaty 37665
Wykaz placówek oświatowych 47012
Dokształcanie młodocianych 12740
Strategia Rozwoju Oświaty 14205
Rekrutacja 77192
Ponowne wykorzystywanie 3282
Ochrona danych osobowych 34128
Petycje 3752
Konsultacje społeczne 90777
Pomoc prawna 7268
Deklaracja dostępności 6287
Koordynator ds. dostępności 1157

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2908513
Redakcja biuletynu 10069
Mapa serwisu 9142
Statystyki 9938
Instrukcja 12511
TELEFONY 68539
Kanał RSS 5872
« powrót do poprzedniej strony