ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1749
Mapa 48686
Statut 30427
Strategia rozwoju 14952
Gminny Program Rewitalizacji 18613
Sołectwa 83379
Regulamin utrzymania czystości i porządku 19493
Program Wspierania Rodziny 10967
Program Poprawy Bezpieczeństwa 6927
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 4595
Program Ochrony Środowiska 5308
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 49007
Skład Rady Miejskiej 27372
Biuro Rady Miejskiej 17648
Dyżury radnych 98865
Sesje Rady Miejskiej 540543
Transmisja obrad 18147
Nagrania obrad 53199
Plan pracy Rady Miejskiej 86778
Komisje stałe 379431
Posiedzenia komisji 1821
Sprawozdania 21312
Uchwały 5812876
Imienne wykazy głosowań 47852
Interpelacje i zapytania 31757
Władze Gminy 40226
Burmistrz Szydłowca 34106
Zastępca Burmistrza 26261
Sekretarz Gminy 18621
Skarbnik Gminy 19436
Finanse Gminy 33666
Budżet 78879
Sprawozdania budżetowe 203521
Sprawozadnia finansowe gminy 4098
Sprawozdania finansowe urzędu 3936
Sprawozdania placówek oświatowych 4665
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 6363
Opinie RIO 166297
Protokoły kontroli 25912
Prognoza długu 15327
WPF 17918
Pomoc publiczna 8135
Schemat kontroli podatkowych 2708
Urząd Miejski 75119
Regulamin organizacyjny 36639
Sprawy 176522
Wydział Organizacyjny 21286
Wydział Finansowy 22198
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 22332
Interpretacje indywidualne 5646
Wydział Informacji i Promocji 18281
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 25810
Wydział Spraw Obywatelskich 25493
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 20056
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 16974
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 7814
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 50672
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 6990
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 7253
Stanowisko ds. BHP i p.poż 6991
Audytor wewnętrzny 7157
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2800
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 3802
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 5529
Gminny Koordynator Sportu 7973
Kontrole i audyty 4195
Komunikaty i ogłoszenia 1976438
Ocena jakości wody 74166
Wybory 205773
Państwowa Komisja Wyborcza 843
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 34209
Wybory Samorządowe 2018 35534
Wybory Parlamentarne 2015 13590
Wybory prezydenckie 2015 32837
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 226
Wybory samorządowe 2014 50277
Zamówienia publiczne 716354
Aktualne 644140
W toku 474530
Archiwalne 571678
Unieważnione 0
Wyniki 583342
Wyniki innych postępowań 425486
Plan zamówień 6712
Do 130 tys. zł 64002
Co i jak załatwić 343769
Wydziały 181791
Sprawy 262828
Wyszukaj 2258
eUrząd 2581
Ogłoszenia o pracy 238472
Aktualne 77763
W toku 116906
Wyniki 404356
Unieważnione 28056
Ochrona środowiska 60714
Baza danuch OOŚ 17349
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 13287
Regulamin utrzymania czystości i porządku 12734
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 15236
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 74110
Opłata produktowa 6460
Badania wody 518
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 10515
Informacje o poziomach recyklingu 10275
Program Ochrony Środowiska 4900
Oświadczenia majątkowe 991522
Akty prawne 5706053
Uchwały Rady Miejskiej 6007248
Zarządzenia Burmistrza 5967033
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 831
Dziennik Ustaw 1035
Monitor Polski 847
Prawo UE 707
Jednostki Organizacyjne 44256
MOPS 22479
SCK ZAMEK 18627
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 37460
Szkoły i przedszkola 2098
Miejski Zespół Żłobków 9079
Ciepłownia Miejska 19407
Wodociągi i Kanalizacja 16615
Organizacje Pozarządowe 438742
Rejestry i ewidencje 18409
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10511
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 7298
Rejestr informacji o środowisku 6149
Rejestr instytucji kultury 5605
Zgromadzenia publiczne 55406
Informacje o zgomadzeniach 31603
Oświata 59470
Zadania Gminy w zakresie oświaty 38993
Wykaz placówek oświatowych 48966
Dokształcanie młodocianych 13107
Strategia Rozwoju Oświaty 14961
Rekrutacja 87579
Ponowne wykorzystywanie 3446
Ochrona danych osobowych 38914
Petycje 4253
Konsultacje społeczne 104810
Pomoc prawna 8638
Deklaracja dostępności 7825
Koordynator ds. dostępności 1479

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3040063
Redakcja biuletynu 10326
Mapa serwisu 9393
Statystyki 10192
Instrukcja 12975
TELEFONY 70815
Kanał RSS 6136
« powrót do poprzedniej strony