ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Szydłowiec 1732
Mapa 43358
Statut 25528
Strategia rozwoju 12925
Gminny Program Rewitalizacji 15476
Sołectwa 61092
Regulamin utrzymania czystości i porządku 15325
Program Wspierania Rodziny 8922
Program Poprawy Bezpieczeństwa 5730
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 3735
Program Ochrony Środowiska 3867
Strategia Rozwoju Oświaty 0
Rada Miejska 44441
Skład Rady Miejskiej 23878
Biuro Rady Miejskiej 14953
Dyżury radnych 40497
Sesje Rady Miejskiej 370307
Transmisja obrad 12367
Nagrania obrad 31937
Plan pracy Rady Miejskiej 32061
Komisje stałe 251528
Posiedzenia komisji 1373
Sprawozdania 16816
Uchwały 4326826
Imienne wykazy głosowań 29067
Interpelacje i zapytania 21302
Władze Gminy 36648
Burmistrz Szydłowca 28839
Zastępca Burmistrza 22190
Sekretarz Gminy 16115
Skarbnik Gminy 16771
Finanse Gminy 30367
Budżet 68484
Sprawozdania budżetowe 140226
Sprawozadnia finansowe gminy 2318
Sprawozdania finansowe urzędu 2197
Sprawozdania placówek oświatowych 2592
Sprawozdania finansowe jednostek podległych 3588
Opinie RIO 106589
Protokoły kontroli 22171
Prognoza długu 12470
WPF 14978
Pomoc publiczna 5396
Schemat kontroli podatkowych 1702
Urząd Miejski 68089
Regulamin organizacyjny 30062
Sprawy 145163
Wydział Organizacyjny 18283
Wydział Finansowy 18789
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 18728
Interpretacje indywidualne 4889
Wydział Informacji i Promocji 15505
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji 21828
Wydział Spraw Obywatelskich 21629
Wydział Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju 16456
Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg 13258
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej 6275
Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska 46881
Stanowisko ds. zamówień publicznych 5638
Wieloosobowe stanowisko ds. Społecznych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 5513
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych 5747
Stanowisko ds. obsługi terenów inwestycyjnych 1752
Stanowisko ds. BHP i p.poż 5636
Audytor wewnętrzny 5709
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1812
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2358
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 4253
Gminny Koordynator Sportu 6301
Kontrole i audyty 3127
Komunikaty i ogłoszenia 1485744
Ocena jakości wody 29060
Wybory 106363
Państwowa Komisja Wyborcza 769
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 22381
Wybory Samorządowe 2018 25091
Wybory Parlamentarne 2015 9460
Wybory prezydenckie 2015 26690
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 203
Wybory samorządowe 2014 41179
Zamówienia publiczne 575209
Aktualne 510191
W toku 369327
Archiwalne 462397
Unieważnione 0
Wyniki 472871
Wyniki innych postępowań 335479
Plan zamówień 3435
Do 30 tys. euro 36701
Co i jak załatwić 286579
Wydziały 147626
Sprawy 217899
Wyszukaj 1597
eUrząd 160
Ogłoszenia o pracy 213270
Aktualne 69770
W toku 106734
Wyniki 350664
Unieważnione 21469
Ochrona środowiska 44198
Baza danuch OOŚ 13878
Sprzęt elektryczny i elektroniczny 11283
Regulamin utrzymania czystości i porządku 11373
Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest 12858
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 61569
Opłata produktowa 5430
Badania wody 322
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi 6646
Informacje o poziomach recyklingu 6856
Program Ochrony Środowiska 2867
Oświadczenia majątkowe 855805
Akty prawne 4401499
Uchwały Rady Miejskiej 4431210
Zarządzenia Burmistrza 4426650
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 718
Dziennik Ustaw 831
Monitor Polski 784
Prawo UE 192
Jednostki Organizacyjne 37092
MOPS 19520
SCK ZAMEK 15567
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty 32148
Szkoły i przedszkola 1634
Miejski Zespół Żłobków 7340
Ciepłownia Miejska 16674
Wodociągi i Kanalizacja 14157
Organizacje Pozarządowe 293183
Rejestry i ewidencje 16283
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8158
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 5962
Rejestr informacji o środowisku 4808
Rejestr instytucji kultury 3648
Zgromadzenia publiczne 14155
Informacje o zgomadzeniach 8166
Oświata 43119
Zadania Gminy w zakresie oświaty 32938
Wykaz placówek oświatowych 40720
Dokształcanie młodocianych 11749
Strategia Rozwoju Oświaty 12104
Rekrutacja 40348
Ponowne wykorzystywanie 2801
Ochrona danych osobowych 22845
Petycje 2522
Konsultacje społeczne 38757
Pomoc prawna 3995
Deklaracja dostępności 2814
Koordynator ds. dostępności 481

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2488583
Redakcja biuletynu 9343
Mapa serwisu 8313
Statystyki 9112
Instrukcja 11303
TELEFONY 61202
Kanał RSS 5157
« powrót do poprzedniej strony