ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zapytania ofertowe

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp11
Data ogłoszenia
2022-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów z terenu gminy Szydłowiec
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 167 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (ODT, 18.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wzór umowy (PDF, 68.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 316.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 352.8 KiB)
Lp12
Data ogłoszenia
2022-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-18 23:59:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 121.6 KiB)
 • Formularz oferty (RTF, 63 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 107.3 KiB)
Lp13
Data ogłoszenia
2022-04-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa drogowego dolomitowego frakcji 0-31,5
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Projekt zamówienia (PDF, 134 KiB)
 • Zestawienie złożonych ofert (PDF, 113.6 KiB)
Lp14
Data ogłoszenia
2022-04-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-14 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, dwóch wpustów ulicznych w Szydłowcu - skrzyżowanie ul. Bankowej – 1-go Maja, gm. Szydłowiec dla zadania budżetowego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację ul. Bankowej w Szydłowcu"
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (ODT, 19.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy (PDF, 812.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Przedmiar robót (PDF, 610.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 123.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Projekt budowlany (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 724.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 349.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 283.4 KiB)
Lp15
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 242.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Wykaz usług (DOCX, 13.3 KiB)
Lp16
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016 - 2023 ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 165.2 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Wykaz usług (DOCX, 13.5 KiB)
Lp17
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015 - 2025 ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 176.7 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Wykaz wykonanych usług (DOCX, 13.3 KiB)
Lp18
Data ogłoszenia
2022-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-07 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 400518W w m. Marywil, gm. Szydłowiec, działki dr. nr ewid. 384, 385 obręb 0011 Rybianka oraz odcinka drogi wewnętrznej, działka dr. nr 384 w m. Marywil, o łącznej długości ok. 275 m, dla zadania budżetowego pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Załącznik graficzny (PDF, 334.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (ODT, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Umowa (PDF, 139.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 539.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 314.4 KiB)
Lp19
Data ogłoszenia
2022-03-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Analiza efektywności kosztowej” dla projektu składanego ramach naboru środków PROW 2014-2020
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 168 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 36.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 215.6 KiB)
Lp20
Data ogłoszenia
2022-03-22
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-31 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych i chodnika na działkach gminnych nr 4205 i 5704/6 przy ul. Wschodniej w Szydłowcu
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (ODT, 18.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy (XLS, 69.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Projekt umowy na roboty budowlane (PDF, 127.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Przedmiar robót (PDF, 617.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt architektoniczno-budowlany (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 6.1 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 5.8 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Decyzja - pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 293.1 KiB)
 • Uzupełnienie do informacji z otwarcia ofert (PDF, 274.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyniku postępowania (PDF, 302.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji