ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miasto i Gmina Szydłowiec
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zapytania ofertowe

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp21
Data ogłoszenia
2022-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-29 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania budżetowego pn. „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.KDL w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID – rozbudowa infrastruktury drogowej.”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 19 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Projekt umowy (PDF, 135.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Graficzny plan orientacyjny z trasą projektowanej drogi (PDF, 300.4 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 355.8 KiB)
Lp22
Data ogłoszenia
2022-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-18 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
wykonanie usługi polegającej na odbiorze, załadunku, transporcie oraz unieszkodliwieniu niebezpiecznych wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Szydłowiec
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 70.9 KiB)
 • Wzór oferty (PDF, 67.4 KiB)
Lp23
Data ogłoszenia
2022-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-14 16:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa kruszywa drogowego frakcji 0-31,5 mm
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz oferty (DOC, 17.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Projekt zamówienia (PDF, 133.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 114.9 KiB)
Lp24
Data ogłoszenia
2022-02-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-07 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych i chodnika na działkach gminnych nr 4205 i 5704/6 przy ul. Wschodniej w Szydłowcu
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (ODT, 18.1 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Kosztorys ofertowy (XLS, 69.5 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Projekt umowy (PDF, 123.5 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Przedmiar robót (PDF, 588.4 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 6.3 MiB)
 • Załącznik Nr 6 - Projekt architektoniczno-budowlany (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik Nr 7 - Projekt techniczny (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik Nr 8 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (PDF, 6.1 MiB)
 • Załącznik Nr 9 - Projekt stałej organizacji ruchu (PDF, 5.8 MiB)
 • Załącznik Nr 10 - Pozwolenie na budowę (PDF, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 511.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 288.7 KiB)
Lp25
Data ogłoszenia
2022-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-02 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania budżetowego pn. "Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania Przestrzennego symbolem 3.KDL w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - rozbudowa infrastruktury drogowej"
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3 MiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 19 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Wzór umowy (PDF, 135.7 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - graficzny z przebiegiem projektowanej drogi (PDF, 300.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 589.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 303.6 KiB)
Lp26
Data ogłoszenia
2021-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-14 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania budżetowego pn. „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.KDL w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID – rozbudowa infrastruktury drogowej.”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 146.1 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 19 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Projekt umowy (PDF, 259.4 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Graficzny plan orientacyjny z trasą projektowanej drogi (PDF, 300.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 518.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 313.8 KiB)
Lp27
Data ogłoszenia
2021-10-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla zadania budżetowego pn. „Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.KDL w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID – rozbudowa infrastruktury drogowej.”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 19 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Projekt umowy (PDF, 134.8 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Graficzny plan orientacyjny (PDF, 300.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 358.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 298.4 KiB)
Lp28
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-17 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 211.2 KiB)
Lp29
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-09 10:15:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 400583W – ul. Polanki w Szydłowcu, gm. Szydłowiec, działki dr. nr ewid. 1598, 5800, 1598/1, od działki nr ewid. 1630, długości ok. 260m, w ramach zadania budżetowego pn. „Przebudowa ulicy Polanki w Szydłowcu – dokumentacja”
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 156.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 18.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Projekt umowy (PDF, 124.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 388.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 340.4 KiB)
Lp30
Data ogłoszenia
2021-06-28
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie systemu alarmowego w pomieszczeniach budynku „Kina Górnik” w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 178, dotyczącego zaprojektowania, dostawy oraz montażu systemu alarmowego
Status zamówienia
archiwalne
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOC, 35.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji